Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Korachitów. (85:2) Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. [2] »(85:3) Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela. [3] »(85:4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywego gniewu swego. [4] »(85:5) Odnów nas, Boże zbawienia naszego i przełam gniew swój na nas! [5] »(85:6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, a rozciągniesz gniew swój na pokolenia? [6] »(85:7) Czyż Ty znowu nie ożywisz nas tak, aby lud Twój rozradował się w Tobie? [7] »(85:8) Panie! okaż nam łaskę swoją i udziel nam zbawienia swego! [8] »(85:9) Posłucham, co powie Bóg, Pan: Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, oraz tym, którzy nawracają się do niego z serca. [9] »(85:10) Zaiste, zbawienie Jego jest bliskie tych, którzy się Go boją, i zamieszka chwała w ziemi naszej. [10] »(85:11) Łaska i wierność spotkają się, sprawiedliwość i pokój ucałują się. [11] »(85:12) Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wejrzy z niebios. [12] »(85:13) Potem udzieli Pan także dobrobytu i ziemia nasza wyda plon swój. [13] »(85:14) Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i torować będzie drogę krokom Jego. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl