Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawida. Nakłoń, Panie, ucha swego i wysłuchaj mnie, bom ubogi i biedny! [2] »Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny; wspomóż, Boże mój sługę swego, który ufa Tobie! [3] »Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do Ciebie wołam bez ustanku! [4] »Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie podnoszę mą duszę! [5] »Ty bowiem, Panie, jesteś dobrotliwy i przebaczający, i pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. [6] »Wysłuchajże, Panie, modlitwy mojej i zważ pilnie na moje głośne błagania! [7] »W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo mię wysłuchujesz. [8] »Nie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim. [9] »Wszystkie ludy, któreś Ty stworzył, przyjdą i kornie kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić będą imię Twoje. [10] »Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem. [11] »Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej; spraw, by serce moje jednego chciało: Bojaźni imienia Twego! [12] »Będę Cię wysławiał, Panie, Boże mój, z całego serca i będę wielbił imię Twoje na wieki, [13] »bo wielka jest łaska Twoja dla mnie: Wyrwałeś duszę moją z głębokiej krainy umarłych [14] »Boże! zuchwali powstali przeciwko mnie, a zgraja gwałtowników czyha na życie moje i nie mają Ciebie przed oczyma. [15] »Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu i pełnym łaski oraz wierności. [16] »Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy Twojej słudze swemu i wspomóż syna służebnicy swojej! [17] »Uczyń na mnie znak przychylności, aby nienawidzący mnie ujrzeli ze wstydem, że Ty, Panie, wspomogłeś i pocieszyłeś mnie! 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl