Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 9
«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Widziałem Wszechmocnego stojącego przy ołtarzu. I rzekł do mnie: "Uderz w głowicę, niech zadrżą nadproża i roztrzaskaj je na głowy ich wszystkich; I pobiję mieczem resztę ich: żaden z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca. [2] »Choćby się wdarli do podziemia, stamtąd ich wydobędzie ręka moja, a choćby wstąpili na niebiosa, stamtąd strącę ich w dół. [3] »A choćby się ukryli na szczycie Karmelu, tam ich wyśledzę i pochwycę; a choćby się ukryli przed oczyma mymi na dnie morza, nakażę wężowi, by ich kąsał. [4] »A gdy pójdą przed wrogami swymi w niewolę, tam rozkażę mieczowi, by ich pozabijał. I zwrócę oko moje na nich ku złemu, a nie ku dobremu". [5] »Wszechmocny, Pan zastępów, dotyka się ziemi tak, że drży i smucą się wszyscy jej mieszkańcy. I podnosi się cała jako Nil i opada jako Nil egipski. [6] »Buduje w niebie komnatę swoją, a strop swój nad ziemią zakłada; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego. [7] »"Czyż nie jesteście u mnie tym, czym Kuszyci, synowie Izraela - wyrok Pana? Czy nie wyprowadziłem Izraela z Egiptu i Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? [8] »Oto oczy moje zwrócone są przeciw grzesznemu królestwu: I wytępię je z powierzchni ziemi, (wszakże nie wytępię doszczętnie domu Jakuba) - wyrok Pana. [9] »Bo oto każę przesiać (wśród wszystkich ludów) dom Izraela tak, jak się przesiewa na przetaku, a nie upadnie kamyk na ziemię. [10] »Od miecza poginą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: "Nie spotka nas ani nas nie zaskoczy nieszczęście". [11] »"W owym dniu dźwignę upadłą chatkę Dawida i zamuruję rysy jej i ruiny jej naprawię i odbuduję ją, jak za dni dawnych, [12] »By posiedli resztki Edomu i wszystkie ludy, nad którymi wezwane zostało moje imię". - Wyrok Pana, który to czyni. [13] »"Oto nadchodzą dni - wyrok Pana, i przynaglać będzie oracz żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę; i rosić będą góry moszczem, a wszystkie pagórki rozpłyną się. [14] »I przywrócę pojmanych ludu mego izraelskiego tak. że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się; zasadzą winnice i pić będą wino ich, założą ogrody i jeść będą owoce ich. [15] »Osiedlę ich na ziemi ich i nikt już ich nie wyrwie z ziemi ich, którą im dałem" - rzekł Pan, Bóg twój. 
«  Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl