Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  1 Księga Mojżeszowa 39 1 Księga Mojżeszowa 40 1 Księga Mojżeszowa 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych wypadkach działo się, iż zawinili podczaszy i piekarz króla egipskiego przeciw panu swojemu, królowi egipskiemu. [2] »Faraon rozgniewał się na [tych] obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, [3] »i oddał ich pod straż domu dowódcy straży przybocznej – do więzienia, do miejsca, w którem był więziony Józef. [4] »Dowódca straży przybocznej ustanowił przy nich Józefa, który usługiwał im, a oni byli przez rok czasu pod strażą. [5] »Wtem śnili obaj sen, każdy sen swój własny, jednej nocy, każdy wedle tłumaczenia snu swojego – podczaszy i piekarz króla egipskiego, którzy byli zamknięci w więzieniu. [6] »Rano przyszedł do nich Józef i ujrzał ich, iż oni oto byli smętni, [7] »więc zapytał dworzan Faraona, którzy znajdowali się przy nim pod strażą w domu pana jego, mówiąc: „Czemuż twarze wasze dzisiaj smutne?”. [8] »A oni rzekli do niego: „Mieliśmy sen, a nie masz nikogo, ktoby go tłumaczył”. Józef odrzekł nato im: „Izaliż nie u Boga tłumaczenia? opowiedzcież mi”. [9] »Przełożony podczaszych opowiedział Józefowi sen swój i powiedział mu: „We śnie moim: oto winna latarośl przedemną, [10] »a w latarośli trzy gałązki, ona zaś sama jako rozkwitająca puściła kwiat i grona jej wydawały jagody dojrzałe. [11] »Puhar Faraona – w ręku mojem, a ja wziąłem winne jagody, wycisnąłem je do puhara Faraona, a puhar umieściłem na dłoni Faraona”. [12] »Józef rzekł do niego: „Oto tłumaczenie tego: trzy gałązki te, to trzy dni. [13] »Za trzy dni uwzględni Faraon ciebie i przywróci cię na stanowisko twoje i będziesz stawiał puhar Faraona na ręku jego wedle zwyczaju pierwotnego, jak gdy podczaszym byłeś jego. [14] »Zaprawdę, skoro mnie przypomnisz sobie, gdy ci będzie dobrze, wyświadczże mi łaskę tę, wspomnij o mnie przed Faraonem i wywiedź mnie z domu tego, [15] »gdyż zostałem wykradziony z Kraju Hebrejczyków i tu też nie popełniłem niczego, iż umieścili mnie w tym lochu”. [16] »Skoro przełożony piekarzy widział, iż wytłumaczył dobrze, rzekł do Józefa: „Ja też we śnię swoim...: oto trzy kosze z pieczywem na głowie mojej, [17] »a koszu najwyższym żywność wszelaka Faraona, wyrobu piekarza, a ptactwo wyjadało ją z kosza ponad moją głową”. [18] »Józef odparł i rzekł: „Oto tłumaczenie tego: te trzy kosze to trzy dni. [19] »Za trzy dni zniesie Faraon głowę twoją z ciebie, ciebie zaś [kadłub] powiesi na drzewie i ptactwo będzie pożerać ciało twe na tobie. [20] »Na trzeci dzień w dniu urodzin Faraona działo się, iż on urządził ucztę dla wszystkich swoich sług i wyróżnił osobę przełożonego podczaszych i osobę przełożonego piekarzy – wśród sług swoich: [21] »przełożonego podczaszych przywrócił do podczastwa jego, iż znów stawiał puhar na dłoni Faraona, [22] »zaś przełożonego piekarzy powiesił – tak, jak im Józef wytłumaczył. [23] »Ale przełożony podczaszych nie wspomniał Józefa i stracił go z pamięci. 
«  1 Księga Mojżeszowa 39 1 Księga Mojżeszowa 40 1 Księga Mojżeszowa 41  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.