Teksty » Mieses - Pięcioksiąg - Spis rozdziałów
STARY TESTAMENT
1 Księga Mojżeszowa
 Rozdział  1 
 Rozdział  2 
 Rozdział  3 
 Rozdział  4 
 Rozdział  5 
 Rozdział  6 
 Rozdział  7 
 Rozdział  8 
 Rozdział  9 
 Rozdział  10 
 Rozdział  11 
 Rozdział  12 
 Rozdział  13 
 Rozdział  14 
 Rozdział  15 
 Rozdział  16 
 Rozdział  17 
 Rozdział  18 
 Rozdział  19 
 Rozdział  20 
 Rozdział  21 
 Rozdział  22 
 Rozdział  23 
 Rozdział  24 
 Rozdział  25 
 Rozdział  26 
 Rozdział  27 
 Rozdział  28 
 Rozdział  29 
 Rozdział  30 
 Rozdział  31 
 Rozdział  32 
 Rozdział  33 
 Rozdział  34 
 Rozdział  35 
 Rozdział  36 
 Rozdział  37 
 Rozdział  38 
 Rozdział  39 
 Rozdział  40 
 Rozdział  41 
 Rozdział  42 
 Rozdział  43 
 Rozdział  44 
 Rozdział  45 
 Rozdział  46 
 Rozdział  47 
 Rozdział  48 
 Rozdział  49 
 Rozdział  50 
2 Księga Mojżeszowa
 Rozdział  1 
 Rozdział  2 
 Rozdział  3 
 Rozdział  4 
 Rozdział  5 
 Rozdział  6 
 Rozdział  7 
 Rozdział  8 
 Rozdział  9 
 Rozdział  10 
 Rozdział  11 
 Rozdział  12 
 Rozdział  13 
 Rozdział  14 
 Rozdział  15 
 Rozdział  16 
 Rozdział  17 
 Rozdział  18 
 Rozdział  19 
 Rozdział  20 
 Rozdział  21 
 Rozdział  22 
 Rozdział  23 
 Rozdział  24 
 Rozdział  25 
 Rozdział  26 
 Rozdział  27 
 Rozdział  28 
 Rozdział  29 
 Rozdział  30 
 Rozdział  31 
 Rozdział  32 
 Rozdział  33 
 Rozdział  34 
 Rozdział  35 
 Rozdział  36 
 Rozdział  37 
 Rozdział  38 
 Rozdział  39 
 Rozdział  40 
3 Księga Mojżeszowa
 Rozdział  1 
 Rozdział  2 
 Rozdział  3 
 Rozdział  4 
 Rozdział  5 
 Rozdział  6 
 Rozdział  7 
 Rozdział  8 
 Rozdział  9 
 Rozdział  10 
 Rozdział  11 
 Rozdział  12 
 Rozdział  13 
 Rozdział  14 
 Rozdział  15 
 Rozdział  16 
 Rozdział  17 
 Rozdział  18 
 Rozdział  19 
 Rozdział  20 
 Rozdział  21 
 Rozdział  22 
 Rozdział  23 
 Rozdział  24 
 Rozdział  25 
 Rozdział  26 
 Rozdział  27 
4 Księga Mojżeszowa
 Rozdział  1 
 Rozdział  2 
 Rozdział  3 
 Rozdział  4 
 Rozdział  5 
 Rozdział  6 
 Rozdział  7 
 Rozdział  8 
 Rozdział  9 
 Rozdział  10 
 Rozdział  11 
 Rozdział  12 
 Rozdział  13 
 Rozdział  14 
 Rozdział  15 
 Rozdział  16 
 Rozdział  17 
 Rozdział  18 
 Rozdział  19 
 Rozdział  20 
 Rozdział  21 
 Rozdział  22 
 Rozdział  23 
 Rozdział  24 
 Rozdział  25 
 Rozdział  26 
 Rozdział  27 
 Rozdział  28 
 Rozdział  29 
 Rozdział  30 
 Rozdział  31 
 Rozdział  32 
 Rozdział  33 
 Rozdział  34 
 Rozdział  35 
 Rozdział  36 
5 Księga Mojżeszowa
 Rozdział  1 
 Rozdział  2 
 Rozdział  3 
 Rozdział  4 
 Rozdział  5 
 Rozdział  6 
 Rozdział  7 
 Rozdział  8 
 Rozdział  9 
 Rozdział  10 
 Rozdział  11 
 Rozdział  12 
 Rozdział  13 
 Rozdział  14 
 Rozdział  15 
 Rozdział  16 
 Rozdział  17 
 Rozdział  18 
 Rozdział  19 
 Rozdział  20 
 Rozdział  21 
 Rozdział  22 
 Rozdział  23 
 Rozdział  24 
 Rozdział  25 
 Rozdział  26 
 Rozdział  27 
 Rozdział  28 
 Rozdział  29 
 Rozdział  30 
 Rozdział  31 
 Rozdział  32 
 Rozdział  33 
 Rozdział  34 


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.