Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Przykaż Synom Izraela i powiedz im: „Ofiary Mojej, chleba Mojego w ofiarach Mych ogniowych na woń miłą Mi, – przestrzegajcie, ażeby składać Mi ją [w ofierze] w porze swojej”. [3] »[Ponadto] rzekniesz do nich: „To jest ofiara ogniowa, którą będziecie składali [w ofierze] Wiekuistemu: Dwoje jagniąt jednorocznych bez skazy na dzień każdy, jako całopalenie [składane] stale, –  [4] »pierwsze jagnię przyrządzał będziesz rankiem, zaś drugie jagnię przyrządzał będziesz przed wieczorem, –  [5] »oraz jedną dziesiątą efy mąki przedniej na ofiarę śniedną, zaczynionej jedną czwartą hina oliwy wytłoczonej, –  [6] »jako całopalenie [składane] stale [,jak to było] przyrządzane na Synajskiej Górze, na woń miłą, ofiarę ogniową dla Wiekuistego. [7] »[Ponadto] zalewka jego: jedna czwarta hina na to pierwsze jagnię, – w Świątyni wylejesz zalewkę [tę] z napoju upajającego przed Wiekuistym. [8] »Drugie jagnię zaś przyrządzał będziesz przed wieczorem [,a ponadto] ofiarę śniedną, jak poranna, i [taką samą] zalewkę będziesz przyrządzał, – na ofiarę ogniową, na woń miłą Wiekuistemu. [9] »W dniu sobotnim [szabbat]: dwoje jagniąt jednorocznych bez skazy, oraz dwie dziesiąte [efy] mąki przedniej, zaczynionej oliwą na ofiarę śniedną, i zalewka przynależna doń, –  [10] »jako całopalenie sobotnie w każdą sobotę, obok całopalenia [składanego] stale i zalewki jego. [11] »W [dnie] nowiów waszych będziecie składali [w ofierze takribu], jako całopalenie dla Wiekuistego: cielców młodych dwa, barana jednego i siedem jagniąt rocznych bez skazy, [12] »po trzy dziesiąte [efy] mąki przedniej, zaczynionej w oliwie na ofiarę śniedną, do każdego cielca, następnie po dwie dziesiąte mąki przedniej, zaczynionej w oliwie, na ofiarę śniedną, do każdego barana, [13] »a po [jednej] dziesiątej mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną, – do każdego jagnięcia, jako całopalenie na woń miłą, jako ofiarę ogniową dla Wiekuistego; [14] »[ponadto] [jako] zalewki do nich: pół hina niech będzie do [każdego] cielca, jedna trzecia hina do barana, a jedna czwarta hina wina do jagnięcia. To jest całopalenie na każdy nów w miesięcach roku. [15] »A ponadto jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną przed Wiekuistym, – niech go się przyrządzi, oprócz całopalenia [składanego] stale, wraz z zalewką jego. [16] »W pierwszym miesiącu, czternastego dnia w miesiącu tym, – [ofiara] pesach[owa] dla Wiekuistego. [17] »Piętnastego dnia w miesiącu tym święto uroczyste, [w czasie którego] przez dni siedem należy jeść przaśniki [maccot]. [18] »Pierwszego dnia zgromadzenie święte, żadnej pracy ciężkiej nie wykonywujcie; –  [19] »będziecie [wówczas] składać, jako ofiarę ogniową, jako całopalenie dla Wiekuistego: cielców młodych dwa, barana jednego i siedem jagniąt rocznych, które niech bez skazy będą wam, [20] »a na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą – po trzy dziesiąte do cielca, po dwie dziesiąte do barana, [21] »zaś po dziesiątej [jednej] przyrządzał będziesz do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, –  [22] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, ażeby był okupem za was. [23] »Oprócz całopalenia porannego, które [służy, jako] całopalenie [składane] stale, – będziecie przyrządzali te [ofiary]. [24] »[Ofiary] takiesame będziecie przyrządzali każdego dnia przez [tych] siedem dni, – jako strawę ofiary ogniowej na woń miłą Wiekuistemu, niech się je przyrządzi oprócz całopalenia [składanego] stale, wraz z zalewką jego. [25] »Również dnia siódmego będziecie mieli zgromadzenie święte, żadnej pracy ciężkiej nie wykonywujcie. [26] »W dzień pierwocin, gdy będziecie składać [w ofierze – běkakriběchem] ofiarę śniedną nową Wiekuistemu w wasze [święto] tygodni [běszabūōtēchem], będziecie mieli zgromadzenie święte, żadnej pracy ciężkiej nie wykonywujcie; –  [27] »będziecie składać [w ofierze] całopalenie na woń miłą Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego i siedem jagniąt rocznych; [28] »a na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, – po trzy dziesiąte [efy] do każdego cielca, po dwie dziesiąte do każdego barana, [29] »a po dziesiątej [jednej] do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, –  [30] »[ponadto] jednego kozła, ażeby był okupem za was. [31] »Oprócz całopalenia [składanego] stale i ofiary jego śniednej – będziecie przyrządzali je [te ofiary], [które] niech będą wam bez skazy, – oraz zalewki przynależne do nich. 
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.