Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Siódmego miesiąca, pierwszego dnia w miesiącu będziecie mieli zgromadzenie święte, – żadnej pracy uciążliwej nie wykonywujcie, – dniem trąbienia niech on będzie wam. [2] »Będziecie przyrządzali [wówczas], jako całopalenie na woń miłą Wiekuistemu: cielca młodego jednego, barana jednego i siedem jagniąt rocznych bez skazy, [3] »a na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą – po trzy dziesiąte [efy] do cielca, po dwie dziesiąte do barana, [4] »a po dziesiątej [jednej] do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, [5] »[ponadto] kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, ażeby był okupem za was, –  [6] »oprócz całopalenia [przepisanego na dzień] nowiu i ofiary śniednej jego, jakoteż całopalenia [składanego] stale i ofiary śniednej jego, oraz zalewek ich wedle przepisu o nich, – na woń miłą, – jako ofiarę ogniową dla Wiekuistego. [7] »Dziesiątego [dnia] tegoż miesiąca siódmego będziecie mieli zgromadzenie święte, umartwiajcie swe osoby, a żadnej pracy nie wykonywujcie, –  [8] »będziecie składać [w ofierze, – wěhikrabtem], – jako całopalenie dla Wiekuistego na woń miłą: cielca młodego jednego, barana jednego i siedem jagniąt rocznych, [które] niech będą wam bez skazy; [9] »a na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą – po trzy dziesiąte [efy] do każdego cielca, po dwie dziesiąte do każdego barana, [10] »a po dziesiątej [jednej] do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, –  [11] »[ponadto] kozła jednego na ofiarę zagrzeszną oprócz ofiary zagrzesznej [przepisanej na dzień] odpustu, oraz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewek ich. [12] »Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zgromadzenie święte, żadnej pracy uciążliwej nie wykonywujcie; – będziecie [wówczas] obchodzili święto uroczyste dla [ku czci] Wiekuistego przez dni siedem; –  [13] »będziecie składać [w ofierze], jako całopalenie, ofiarę ogniową na woń miłą Wiekuistemu: cielców trzynaście młodych, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych, [które] niech będą bez skazy, [14] »a na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, – po trzy dziesiąte [efy] do każdego cielca z [tych] trzynastu cielców, po dwie dziesiąte do każdego barana z tych baranów obu, [15] »a po dziesiątej [jednej] do każdego jagnięcia z [tych] czternastu jagniąt, –  [16] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [17] »Drugiego dnia: cielców młodych dwanaście, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [18] »oraz ofiarę śniedną ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –  [19] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [20] »Dnia trzeciego: cielców jedenaście, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [21] »oraz ofiary śniedne ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –  [22] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [23] »Czwartego dnia: cielców dziesięć, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [24] »oraz ofiary śniedne ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –  [25] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [26] »Piątego dnia: cielców dziewięć, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [27] »oraz ofiary śniedne ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –  [28] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [29] »Szóstego dnia: cielców osiem, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [30] »oraz ofiary śniedne ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –  [31] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [32] »Siódmego dnia: cielców siedem, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych bez skazy, [33] »oraz ofiary śniedne ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samegol przepisu, –  [34] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [35] »Ósmego dnia: będziecie obchodzić świętowanie, żadnej pracy uciążliwej nie wykonywujcie. [36] »Będziecie składać [w ofierze, – wěhikrabtem] całopalenie, ofiarę ogniową na woń miłą dla Wiekuistego: cielca jednego, barana jednego i siedem jagniąt rocznych bez skazy, [37] »oraz ofiary śniedne ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielca tego, barana tego i jagniąt tych – stosownie do liczby ich wedle tego[samego] przepisu, –  [38] »[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego. [39] »Te [ofiary] będziecie przyrządzali Wiekuistemu w święta wasze, oprócz ślubowań waszych i dobrowolnych darów waszych [składanych przez was], jako całopalenia wasze, ofiary śniedne wasze, zalewki wasze i ofiary pokojowe wasze”. [40] »(30:1) Mojżesz przemawiał do Synów Izraela zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.