Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza w Pustyni Synaju w drugim roku, odkąd wyruszyli [na wolność] z Kraju Egipskiego, w pierwszym miesiącu, mówiąc: [2] »„Niech Synowie Izraela przyrządzą pesach [ofiarę pesachową] w porze oznaczonej dlań: [3] »czternastego dnia miesiąca tego przed wieczorem przyrządzajcie go w porze oznaczonej dlań, – wedle wszystkich przepisów jego i wedle wszystkich zarządzeń jego przyrządzicie go”. [4] »Mojżesz rzekł do Synów Izraela o przyrządzaniu pesachu [ofiary pesachowej], [5] »a oni przyrządzili pesach w pierwszym miesiącu, czternastego dnia w miesiącu przed wieczorem w Pustyni Synaju. Zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, [ściśle] tak wykonali Synowie Izraela. [6] »Ale byli tam ludzie, którzy byli nieczyści od [nieczystości] zwłok ludzkich, a więc nie mogli składać pesachu [ofiary pesachowej] dnia tego. Oni przystąpili tedy do Mojżesza i Arona tegoż dnia [7] »i ludzie ci rzekli doń: „Jesteśmy nieczyści od [nieczystości] zwłok ludzkich; – czemuż więc zostaniemy wykluczeni, ażebyśmy nie składali ofiary Wiekuistego w porze oznaczonej dla niej pośród Synów Izraela?” [8] »Mojżesz rzekł nato do nich: „Postójcie, a usłyszę, co Wiekuisty przykaże o was”. [9] »A Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [10] »„Rzeknij do Synów Izraela, mówiąc: „Każdykolwiek, jeśli będzie nieczystym od [nieczystości] zwłok, albo w dalekiej drodze – wśród was, lub w pokoleniach waszych, i będzie miał przyrządzić pesach [ofiarę pesachową] ku czci Wiekuistego –  [11] »niech w miesiącu wtórym, czternastego dnia [w miesiącu] przed wieczorem niech go złożą i niech go spożywają z przaśnikami i gorzkiemi zioły, [12] »ale niech nie pozostawią z niego nic do rana, ani niech nie łamią kości w nim: niech go przyrządzają wedle wszystkich [szczegółów] przepisu o pesachu. [13] »Kto jest wszakże czysty, ani w drodze nie był, a zaniechałby złożyć pesach [ofiarę pesachową], – wytraconą będzie ta osoba z pośród ludu swego, ponieważ nie złożył ofiary Wiekuistego w czasie oznaczonym dla niej; – niech ten człowiek dźwiga grzech swój. [14] »Jeśli wśród was będzie przebywał przychodzień [gēr] i będzie miał przyrządzać pesach, – niech on również składa pesach ku czci Wiekuistego wedle przepisu o pesachu [ofierze pesachowej] i wedle zarządzeń jego niech on [ściśle] tak przyrządzi [go]. Jeden przepis niechaj będzie dla was: dla przychodnia i dla zrodzonego w Kraju”. [15] »W dniu wystawienia Przybytku okrył obłok Przybytek nad Namiotem Świadectwa, wieczorem zaś było nad Przybytkiem, jakgdyby widmo ognia, aż do rana. [16] »Tak bywało stale: obłok okrywał go [za dnia], a widmo ogniste nocą. [17] »Ilekroć unosił się obłok z nad Namiotu, wyruszali potem Synowie Izraela, a w miejscu, w którem obłok spoczął, tam rozkładali się obozem Synowie Izraela. [18] »Wedle rozkazu Wiekuistego wyruszali Synowie Izraela i wedle rozkazu Wiekuistego rozkładali się obozem; a przez wszystek czas, gdy przebywał obłok nad Przybytkiem, leżeli oni obozem. [19] »Jeżeli obłok nad Przybytkiem przedłużał [pobyt swój] przez czas dłuższy, przestrzegali Synowie Izraela obowiązków [nałożonych przez] Wiekuistego i nie wyruszali. [20] »Bywało, że obłok przebywał dnie liczone nad Przybytkiem, – wedle rozkazu Wiekuistego leżeli obozem i wedle rozkazu Wiekuistego wyruszali. [21] »A bywało, że obłok przebywał od wieczora do rana i obłok uniósł się [już], – [wówczas] wyruszali; lub przez [jeden] dzień i [jedną] noc i obłok uniósł się, – [wówczas] oni wyruszali też, [22] »albo dwa dnie, miesiąc, czy też rok, [gdy] przedłużał obłok pobyt nad Przybytkiem swój, leżeli Synowie Izraela obozem i nie wyruszali, gdy on zaś unosił się, – wyruszali. [23] »Wedle rozkazu Wiekuistego leżeli obozem i wedle rozkazu Wiekuistego wyruszali, albowiem przestrzegali obowiązków [nałożonych przez] Wiekuistego wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. 
«  4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.