Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie rozsiewajcie krzywdzących wieści, ani nie podawaj ręki swej złoczyńcy, ażeby być świadkiem gwoli wyrządzaniu krzywdy. [2] »Nie bądź za większością ku złemu i nie wypowiadaj się o sporze, ażeby przechylać się za większością ku wypaczaniu [prawa]. [3] »Biednego nie uwzględniaj w sporze jego. [4] »Jeżeli natkniesz się na wołu wroga twego, albo na osła jego zbłąkanego, – winieneś go zwrócić jemu. [5] »Jeżeli ujrzysz osła nieprzyjaciela twego, upadającego pod ciężarem swoim, a powstrzymywałbyś się od niesienia mu pomocy, – winien jesteś pomóc jemu. [6] »Nie wypaczaj prawa biednego twego w sporze jego. [7] »Bądź zdala od fałszywej sprawy, – rzetelnego, niewinnego, nie zabijaj, gdyż winnego Ja nie uznam prawym. [8] »Nie przyjmuj przekupstwa, albowiem przekupstwo oślepia widzących i przekręca słowa rzetelnych. [9] »Nie uciskaj przychodnia [gēr], wszak wy znacie duszę przychodnia, albowiem byliście sami przychodniami [gērim] w Kraju Egipskim. [10] »Przez sześć lat zasiewaj ziemię twoją i zbieraj plon jej, [11] »zaś siódmego [roku] zaniechaj jej i zapuść ją: biedni ludu twego będą spożywali, a co pozostawią, będzie zjadać zwierzyna; taksamo postąpisz z winnicą twoją i z oliwnicą twoją. [12] »Przez sześć dni wykonywuj twe czynności, zaś Siódmego Dnia obchodź Sobotę, ażeby odpoczął wół twój i osioł twój, ażeby wytchnął syn służebnicy twojej i przychodzień [gēr]. [13] »We wszystkiem, co Ja rzekłem do was, uważajcie, – zwłaszcza imion bogów obcych nie wymieniajcie; – niech ich nikt nie słucha z ust twoich. [14] »Trzy razy do roku będziesz Mi obchodził święto. [15] »Przestrzegaj święta przaśników: Przez siedem dni spożywaj przaśniki, jak przykazałem tobie, o oznaczonej porze w miesiącu abibie [dojrzewania plonów], albowiem w nim wyszedłeś [na wolność] z Egiptu, – ale niech się nie ukażą przede Mną z próżnemi rękoma; [16] »również święta żniw, pierwocin zbiorów twoich z tego, co zasiejesz w polu, oraz święta zbiorów, gdy się kończy rok, skoroś zebrał plony twoje z pola. [17] »Trzy razy do roku niech ukaże się cały ród twój męski przed Panem Wiekuistym. [18] »Nie ofiaruj przy kiszonem krwi ofiary Mojej, ani niech nie pozostanie przez noc tłuszcz ofiary Mej świątecznej aż do rana. [19] »Początki pierwocin ziemi twojej przynoś do Świątyni Boga Twojego, Wiekuistego. Nie gotuj koźlęcia w mleku matki. [20] »Oto Ja wysyłam anioła przed tobą, ażeby strzegł ciebie w tym pochodzie i ażeby zawiódł ciebie do miejscowości owej, którą przeznaczyłem. [21] »Miej się na baczności przed nim: słuchaj głosu jego, nie bądź krnąbrnym wobec niego, albowiem on nie będzie znosił sprzeniewierzeń waszych, gdyż jest Imię Moje w nim. [22] »Zaprawdę! jeżeli będziesz słuchał głosu jego i będziesz wykonywał wszystko, co Ja powiem, – znienawidzę wrogów twoich i będę gnębił gnębicieli twoich. [23] »Zaprawdę! będzie postępował anioł Mój przed tobą, on zawiedzie ciebie do [kraju] Ěmorejczyka, Chittejczyka, Pěrizzejczyka, Kănaanejczyka, Chiwwejczyka i Jēbūsejczyka, a Ja wytępię ich. [24] »Nie bij pokłonu bogom ich, nie służ im, ani nie postępuj wedle ich uczynków, lecz burz je i rozbijaj pomniki [maseby] ich. [25] »Natomiast służcie Bogu Waszemu Wiekuistemu, a On będzie błogosławił chlebowi twemu i wodzie twojej i Ja usunę choroby z pośród ciebie. [26] »Nie będzie roniącej, ani niepłodnej w Kraju twoim, – liczby twoich dni dopełnię. [27] »Wyślę postrach Mój przed tobą i pomieszam cały lud, z którym ty się zetkniesz; sprawię, że wszyscy wrogowi twoi będą ci podawać tyły. [28] »Wyprawię szerszenie przed tobą, a wypędzą Chiwwejczyka, Kănaanejczyka i Chittejczyka przed tobą. [29] »Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, bo Kraj mógłby stawać się pustynią, a zwierzyna polna mogłaby za liczną stawać się dla ciebie. [30] »Potrosze tylko będę go wypędzał przed tobą, aż się rozmnożysz i posiądziesz Kraj. [31] »Ja rozmieszczę twe granice od Morza Sitowego [jam Sūf], aż do Morza Filistyńczyków [Pělisztim] i od Puszczy, aż do Strumienia [Eufratu]. Zaiste! oddam w ręce wasze mieszkańców Kraju i wypędzisz ich z przed siebie. [32] »Nie zawieraj przymierza z nimi, ani z ich bogami. [33] »Niech oni nie mieszkają w Kraju twoim, bo mogliby cię uwieść do grzechu względem Mnie, iżbyś służył bogom ich, gdyż zaiste to ci będzie sidłem. 
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.