Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas zgromadził Mojżesz całą gminę Synów Izraela i rzekł do nich: „To są przykazania, które Wiekuisty polecił wykonywać: [2] »przez sześć dni wykonywuje się pracę, ale Dnia Siódmego będziecie mieli święto, Sobotę odpoczynku dla Wiekuistego: każdy wykonywujący pracę w nim – niech zostanie uśmiercony. [3] »Nie rozniecajcie ognia w żadnej z siedzib swoich w Dniu Sobotnim”. [4] »Wówczas rzekł Mojżesz do całej gminy Synów Izraela, mówiąc: „To jest oto, co przykazał Wiekuisty, mówiąc: [5] »„Zbierajcie z pośród siebie daninę dla Wiekuistego, każdy z szczodrego serca niech ją składa, tę daninę dla Wiekuistego: złoto, srebro, miedź; [6] »błękit, szkarłat, karmazyn, bisior, wełnę kozią; [7] »skóry baranie, zabarwione na czerwono, skóry borsucze i drzewo akacjowe; [8] »oliwy do świecenia, korzenie wonne do oleju pomazania i do kadzidła wonnego; [9] »kamienie onyksowe [szoham] oraz kamienie oprawne do naramiennika i do napierśnika. [10] »A kto mądry na umyśle wśród was, – niechaj przyjdą i wykonywują wszystko, co Wiekuisty polecił: [11] »Przybytek, Namiot jego, oraz pokrowiec jego, zapinki, deski, listwy, słupy i podstawy jego; [12] »arkę, drążki jej i wieko, zasłonę kotary; [13] »stół, drążki i wszystkie sprzęty jego, chleb wystawny; [14] »świecznik do świecenia, sprzęty jego, lampki jego i oliwę do świecenia; [15] »ołtarz do kadzenia i drążki jego; olej pomazania i kadzidło wonne; kotarę wchodową u drzwi Przybytku; [16] »ołtarz do całopalenia, kratę miedzianą do niego, oraz wszystkie sprzęty jego; miednicę i podstawę jej; [17] »zapony przedsionka; [18] »kołki Przybytku i kołki przedsionka, oraz sznury ich; [19] »szaty przetykane do pełnienia służby w Świątyni, szaty święte kapłana Arona i szaty synów jego do piastowania kapłaństwa”. [20] »Potem odeszła cała gmina Synów Izraela od Mojżesza. [21] »Następnie przyszli wszyscy, kogo tylko uniosło serce jego i kogo skłaniał duch jego, i przynieśli daninę Wiekuistego dla sporządzenia Namiotu Obecności, dla wszystkich [sprzętów] do służby w niej i na święte szaty. [22] »Przychodzili mężczyźni obok kobiet, ktokolwiek w sercu szczodry, i przynosili kolczyki, nausznice, pierścienie, naszyjniki, i sprzęty wszelakie ze złota i cokolwiek kto składał, jako daninę ze złota Wiekuistemu. [23] »U kogokolwiek znajdował się błękit, szkarłat, karmazyn, bisior, wełna kozia, skóry baranie, zabarwione na czewono, albo skóry borsucze, – przynosili je. [24] »Ktokolwiek zaś ofiarował daninę ze srebra albo z miedzi, przynosili tę daninę Wiekuistego, a u kogo znajdowało się drzewo akacjowe, [zdatne] na wszelką potrzebę tego dzieła, – przynosili [je również]. [25] »Wszystkie niewiasty umiejętnego umysłu przędły własnoręcznie i przynosiły tkaninę: błękit, szkarłat, karmazyn i bisior. [26] »Wszystkie też niewiasty, które unosiło serce ich w umiejętności, przędły wełnę kozią. [27] »A książęta przynieśli kamienie onyksu i kamienie do oprawy dla naramiennika i dla napierśnika; [28] »też i korzenie wonne i olej: do świecenia, do oleju pomazania i do kadzideł wonnych. [29] »Ktokolwiekbądź, mężczyzna czy kobieta, kogo własne skłaniało serce, ażeby przynosić w darze coś dla jakiegokolwiek dzieła, które Wiekuisty wykonać kazał przez Mojżesza, Synowie Izraela przynosili to, jako dobrowolny dar Wiekuistemu. [30] »Następnie rzekł Mojżesz do Synów Izraela: „Patrzcie! Wiekuisty powołał po imienia Běcāleēla [Běcāl’ēl], syna Uriego, syna Chūra z pokolenia Judejskiego [31] »i napełnił go duchem Bożym mądrości, rozumu, umiejętności i rękodzieła: [32] »ku miewaniu pomysłów do wykonywania w złocie, w srebrze i w miedzi; [33] »ku ociosywaniu kamieni do oprawy i ku ciosaniu drzewa, – ażeby wykonywać wszelaką pracę przemyślną. [34] »Zdolnością też i nauczania darzył na umyśle jego samego, oraz Ohŏliāba, syna Achisamacha z pokolenia Dana. [35] »On napełnił ich umiejętnością umysłu, ażeby wykonywać wszelką robotę cieśli, tkacza i hafciarza na błękicie, szkarłacie, karmazynie i bisiorze, na tkaninie, wykonywujących robotę wszelaką i miewających pomysły. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.