Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »...Ażeby Běcāleēl i Oholiab dokonali dzieła, oraz wszyscy umiejętnego umysłu, których Bóg obdarzył mądrością i rozumem, ażeby umieli wykonywać całe dzieło potrzebne dla Świątyni we wszystkiem, tak, jak Wiekuisty przykazał. [2] »Następnie wezwał Mojżesz Becaleela i Oholiaba i wszystkich mężów umiejętnego umysłu, których Wiekuisty darzył mądrością na umyśle, kogo serce unosiło, ażeby przystąpić do dzieła dla dokonywania go, [3] »– i oni przejęli od Mojżesza wszystką daninę, którą Synowie Izraela poprzynosili dla dzieła, potrzebnego dla Świątyni, – gwoli dokonaniu go, a którzy przynosili do niego jeszcze dary każdego poranku. [4] »Następnie przyszli wszyscy mistrze wykonywujący wszelaką pracę przy dziele Świątyni, każdy w rzemiośle swojem, w którem pracowali, [5] »i rzekli do Mojżesza, mówiąc: „Lud przynosi więcej, aniżeli potrzeba do pracy dla [wykonania] tego dzieła, którego Wiekuisty polecił dokonać”. [6] »Wówczas rozkazał Mojżesz i rozgłoszono w obozie, mówiąc: „Mężczyzna, czy kobieta niechaj więcej nic nie robią na daninę dla Świątyni”; potem lud zaprzestał przynosić, [7] »– ale co zabrano, starczyło dla wszelkiego dzieła – dla dokonania go, a nawet jeszcze pozostało. [8] »Wszyscy umiejętnego umysłu wśród pracujących przy dziele sporządzili Przybytek z dziesięciu opon: z bisioru kręconego, z błękitu, ze szkarłatu i purpury; oraz cheruby, które wykonywano pracą przemyślną. [9] »Długość jednej opony – dwadzieścia osiem łokci, a szerokość – cztery łokcie, dla opony jednej; – jedna miara dla wszystkich opon. [10] »Pięć opon spięto jedną z drugą, a [drugie] pięć opon spięto [również] jedną z drugą. [11] »Sporządzono pętlice z błękitu na brzegu jednej opony na kraju, gdzie się spaja, – i tak też uczyniono na brzegu opony krańcowej, w drugiem miejscu, gdzie się spaja. [12] »Pięćdziesiąt pętlic sporządzono u jednej opony i pięćdziesiąt pętlic sporządzono na kraju opony, która była w drugiem miejscu, gdzie się spaja; – pętlice te były przeciwległe jedna drugiej. [13] »Sporządzono pięćdziesiąt zapinek ze złota i spięto opony te jedną z drugą zapomocą tych zapinek – tak, iż Przybytek stał się jednością. [14] »Z opon z wełny koziej sporządzono Namiot nad Przybytkiem, – jedenaście opon użyto na to. [15] »Długość opony jednej – trzydzieści łokci, a cztery łokcie szerokość, – jedna miara dla jedenastu opon. [16] »Pięć opon spięto osobno, a sześć opon osobno. [17] »Sporządzono pętlic pięćdziesiąt na brzegu opony krańcowej tam, gdzie się spaja, i pięćdziesiąt pętlic sporządzono na brzegu opony drugiej – tej, którą spaja się. [18] »Sporządzono pięćdziesiąt zapinek z miedzi gwoli spojeniu Namiotu, ażeby był jednością. [19] »Następnie sporządzono pokrowiec na Namiot ze skór baranich, zabarwionych na czerwono, zaś pokrowiec ze skór borsuczych z wierzchu. [20] »Sporządzono deski dla Przybytku z drzewa akacjowego, stojące. [21] »Dziesięć łokcci – długość deski, a półtora łokcia – szerokość jednej deski, [22] »i dwa czopy u jednej deski, złączone jeden z drugim; – tak sporządzono wszystkie deski Przybytku. [23] »A tych desek sporządzono na Przybytek: desek dwadzieścia po stronie południowej; [24] »oraz czterdzieści podstaw srebrnych sporządzono pod te dwadzieścia desek: dwie podstawy pod jedną deskę dla obu czopów jej i dwie podstawy pod jedną deskę dla obu czopów jej. [25] »Dla drugiego boku Przybytku po stronie północnej sporządzono dwadzieścia desek, [26] »oraz czterdzieści podstaw ze srebra: dwie podstawy pod jedną deskę i dwie podstawy pod jedną deskę. [27] »Dla tylnej ściany Przybytku od strony zachodniej sporządzono sześć desek. [28] »Dwie zaś deski sporządzono na węgły Przybytku w tylnej ścianie –  [29] »tak, ażeby przystawały z dołu i ażeby również przystawały u góry [wchodząc] do jednego pierścienia, – tak sporządzono dla obu tych węgłów, [30] »ażeby więc było [razem] osiem desek: – a podstaw ich ze srebra: szesnaście podstaw – dwie podstawy pod jedną deskę. [31] »Sporządzono listwy z drzewa akacjowego: pięć dla desek jednego boku Przybytku, [32] »pięć listew dla drugiego boku Przybytku i pięć listew dla desek Przybytku w tylnej ścianie od zachodu. [33] »Sporządzono listwę środkową gwoli przebieganiu przez środek tych desek od końca do końca. [34] »Deski te powleczono złotem, pierścienie ich sporządzono ze złota, jako osadę dla listew, listwy zaś [same] powleczona złotem. [35] »Sporządzano zasłonę z błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego; pracą przemyślną wykonano na nich cheruby. [36] »Sporządzono dla nich cztery słupy akacjowe, które powleczono złotem, oraz haczyki ich ze złota, – i ulano do nich cztery podstawy ze srebra. [37] »Sporządzono kotarę do drzwi Namiotu z błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego, robotą hafciarską, [38] »i pięć słupów do niej, oraz ich haczyki, których wierzchy i klamry powleczono złotem, pięć zaś podstaw ich z miedzi. 
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.