Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Skoro Bóg twój Wiekuisty wytępi te narody, co to Bóg twój Wiekuisty daje tobie Kraj ich, a ty oddziedziczysz po nich i osiądziesz w miastach ich i domach ich, –  [2] »wydzielisz sobie miasta trzy pośród Kraju twego, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, ażeby zająć go na dziedziczną własność; [3] »przygotujesz sobie drogę i podzielisz na trzy części obręb Kraju tego, który Bóg twój Wiekuisty oddaje tobie na dziedziczną własność, a niech [to] służy, ażeby uchodził tam zabójca każdy. [4] »A tak się rzecz [przepis] ma z tym zabójcą, który będzie tam uchodził, a ostanie się przy życiu: który [mianowicie] bliźniego swojego urazi na śmierć niebacznie, a on nie był wrogiem jemu wczoraj [,czy] przedwczoraj, [5] »albo [dla przykładu] który wejdzie z bliźnim swym do lasu, ażeby rąbać drwa, i zaniesie się ręką swą z siekierą, ażeby uciąć drzewo, żelazo zaś odskoczy od tego drzewa i spotka bliźniego jego, – tak, iż zemrze, – on niech ujdzie do jednego z owych miast, a ostanie się przy życiu. [6] »A nuż! bowiem podąży mściciel krwi za tym zabójcą, gdy[ż] rozgorze serce jego, i dosiągłby go, gdy odległość będzie duża, i zabiłby jego na śmierć, [a przecież] mu się nie należy wyrok śmierci, gdyż on tamtemu nie był wrogiem wczoraj [,czy] przedwczoraj. [7] »Dlatego Ja przykazuję tobie, mówiąc: „Wydzielisz sobie miasta trzy”. [8] »Wszakże skoro Bóg twój Wiekuisty rozszerzy granice twoje, – tak, jak On poprzysiągł [pra]ojcom twoim, i On odda tobie cały Kraj, który [przy]rzekł oddać twym [pra]ojcom, –  [9] »jeżeli [mianowicie] przestrzegał będziesz wszystkich tych przykazań, by je wykonywać, które ja przykazuję tobie dziś: ażebyś miłował Boga twego Wiekuistego i ażebyś postępował Drogami Jego po wsze dnie; – dodasz sobie jeszcze [inne] miasta trzy do owych trzech; [10] »ażeby się nie lała krew niewinna w Kraju twoim, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie na dziedzictwo, i na tobie nie ciążyła [wina za przelaną] krew [niewinną]. [11] »Jeżeli zaś ktoś będzie bliźniemu swemu wrogiem i zasadzi się na niego, powstanie nań i zabije jego na śmierć, a ujdzie do jednego z owych miast, –  [12] »niechaj tedy poślą starsi miasta jego, a [posłańcy ci] zabiorą jego stamtąd, poczem go wydadzą w ręce mściciela krwi, ażeby zmarł. [13] »Niech się oko twoje nie lituje nad nim, wytępisz [tego, co przelewał] niewinnego krew[,] z [pośród Synów] Izraela, a dobrze będzie tobie. [14] »Nie przesuwaj [wstecz] granicy bliźniego twego, którą przodkowie usypali, – w dziedzicznej posiadłości twojej, którą posiądziesz na dziedzictwo w Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, ażeby zająć go na dziedziczną własność. [15] »Niech nie występuje jeden świadek przeciw komukolwiek w jakiemkolwiek przewinieniu, w jakiemkolwiek uchybieniu, w jakimkolwiek grzechu, któryby popełnił, – na zeznanie świadków dwóch, lub zeznanie świadków trzech zostanie ustalona sprawa. [16] »Jeżeli fałszywy świadek wystąpi przeciw komuś, ażeby świadczyć przeciw niemu występnie, –  [17] »jeśli [mianowicie] obaj ci mężowie, którzy mają spór, staną przed Wiekuistym, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w owych czasach, [18] »sędziowie zaś zbadają dobrze, – a, oto! kłamliwym świadkiem [jest] ten świadek, [gdyż] kłamliwie świadczył przeciw bratu swemu, –  [19] »tedy wyrządzicie jemu to, co zamyślał wyrządzić bratu swemu, a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie. [20] »Pozostali będą słyszeć i przerażą się, a nie będą popełniali więcej takiego złego czynu pośród ciebie. [21] »Niech się oko twoje nie lituje: osoba [życie] za osobę [życie], oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.