Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Nie będą mieć kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewi], [wogóle] całe pokolenie Lewi, udziału, ni dziedzictwa [wespół] z Izraelem: ofiary ogniowe Wiekuistego, dziedzictwo jego, będą spożywali; [2] »[zatem] niech dziedzictwa on nie miewa między braćmi swymi, skoro jest dziedzictwem jego Wiekuisty, – tak, jak On zapowiedział mu. [3] »Taką będzie należytość kapłanów od ludu: od zarzynających ofiarę rzeźną, – czy to wół, czy owca, – niech on daje kapłanowi łopatkę, żuchwę i żołądek, [4] »[również] pierwociny zboża twego, wina twego i oliwy twojej, [jak] i pierwociny postrzyżyn owiec twoich, będziesz dawał jemu; [5] »albowiem jego wybrał Bóg twój Wiekuisty z pośród wszystkich plemion twoich, ażeby był ustanowiony dla pełnienia służby w Imię Wiekuistego, on, zarówno, jak i synowie jego po wsze dnie. [6] »Jeśli przybędzie [kapłan-] Lewita [z pokolenia Lewi] z którejkolwiek z bram [miast] twoich z całego Izraela, w której on przebywa, niech przybędzie wedle wszelakiego pragnienia duszy swojej do owej miejscowości, którą wybierze Wiekuisty, [7] »i niech pełni służbę w Imię Boga swojego Wiekuistego, narówni, jak wszyscy jego bracia [kapłanie-] Lewici, którzy są ustanowieni tam przed Wiekuistym. [8] »Udziały równe niechaj spożywają, oprócz tego, coby sprzedał z ojcowizny. [9] »Skoro wnijdziesz do Kraju, który daje ci Bóg twój Wiekuisty, nie nauczaj się postępować wedle wszeteczeństw owych ludów. [10] »Niech nie znajdzie się wśród ciebie, który przeprowadzał[by] syna swego, albo córkę swoją poprzez ogień, ani wróżbita, wieśćbiarz, guślarz, ani czarnoksiężnik, [11] »i nie wyzywający duchy, znachor, ani zwracający się do zmarłych. [12] »Gdyż, zaiste! wszeteczeńswem jest u Wiekuistego każdy, kto popełni to, a i z powodu tych wszeteczeństw usuwa ich przed tobą Bóg twój Wiekuisty. [13] »Bądź nieskazitelnym przed Bogiem twoim Wiekuistym; [14] »gdyż [,zaiste!] te narody, których ty dziedzicem jesteś, słuchają wieśćbiarzy i wróżbitów, ty zaś, – nie pozwala tego tobie Bóg twój Wiekuisty. [15] »Proroka z pośród ciebie, z braci twoich, takiego, jak ja, [którego] ustanowi ci Bóg twój Wiekuisty, – jego słuchajcie –  [16] »zgodnie z wszystkiem, czego żądałeś [sam] od Boga twojego Wiekuistego u [Góry] Chorebu w dniu Zgromadzenia, mówiąc: „Niech ja więcej nie usłyszę głosu Boga mojego Wiekuistego, ani niechaj nie oglądam więcej przepotężnego ognia tego, ażebym nie umarł”. [17] »Na co Wiekuisty rzekł do mnie, mówiąc: „Uczynili dobrze tem, co rzekli. [18] »Ustanowię im proroka z pośród braci ich – takiego, jak ty, i będę wkładał słowa Moje w usta jego, i[ż] on im będzie mówił wszystko, co Ja mu przykażę, [19] »a każdy, kto nie usłucha Moich słów, które będzie głosił w Imieniu Mojem, – Ja u niego dochodził będę [tego]. [20] »Wszelako prorok, który zuchwale będzie głosił rzecz w Imieniu Mojem, której Ja nie poleciłem jemu głosić, albo rzeknie [coś] w imieniu obcych bogów, – niechaj zemrze prorok taki. [21] »A jeżeli powiesz sobie [w sercu swojem]: „Jakżeż będziem rozpoznawać ową rzecz, której Wiekuisty nie rzekł?” –  [22] »„Co ów prorok będzie [prze]powiadał w Imieniu Wiekuistego, a zapowiedź ta nie ziści się i nie nastąpi, – to jest [ta] zapowiedź, której nie rzekł Wiekuisty, – prorok wypowiedział ją zuchwale, nie doznawaj trwogi przed nim”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.