Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(28:69) To są słowa Przymierza, które Wiekuisty polecił Mojżeszowi zawrzeć z Synami Izraela – w Kraju Moabskim, oprócz Przymierza, które zawarł [był] z nimi na Chorebie. [2] »(29:1) Mojżesz wezwał [wówczas] wszystkich Synów Izraela i rzekł do nich: „Widzieliście sami wszystko, co Wiekuisty zdziałał w obecności waszej [na oczach waszych] w Kraju Egipskim na Faraonie, na wszystkich sługach jego i na całym kraju jego: [3] »(29:2) olbrzymie owe doświadczenia, które oglądały oczy twoje, olbrzymie owe znaki i dowody. [4] »(29:3) Ale Wiekuisty nie dał wam umysłu [„serca”], iżby [móc] poznawać, ani oczu, ażeby spostrzegać, ni [też] uszu, ażeby słyszeć, aż po dzień dzisiejszy. [5] »(29:4) A ja [jednak] prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni tej, [gdy] nie zwiotszały szaty wasze na was, ni obuwie twoje nie zużyło się na nodze twojej, [6] »(29:5) nie jedliście chleba, ani nie piliście wina, ni napojów mocnych, – ażebyście poznawali, iż Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [7] »(29:6) A [gdy] przybyliście do miejscowości tej, i wyruszył król Cheszbonu Sychon i król Baszanu Og na spotkanie nasze do boju, – porazilim ich, [8] »(29:7) zabraliśmy kraj ich i oddalim go na dziedzictwo [pokoleniuj Rubinowemu i Gadowemu, oraz połowie pokolenia Menasowego. [9] »(29:8) Przestrzegajcie [zatem] słów Przymierza tego i wykonywujcie je, ażebyście mieli powodzenie we wszystkiem, co będziecie czynić. [10] »(29:9) Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Bogiem waszym Wiekuistym: naczelnicy wasi po pokoleniach waszych, starsi wasi i urzędnicy wasi, oraz wszyscy mężowie Izraelscy, [11] »(29:10) zarówno jak i dziatwa wasza, niewiasty wasze i przychodzień twój, przebywający wewnątrz Obozu twego, od twojego drwala, aż do nosiwody twego, –  [12] »(29:11) ażebyś wstąpił w Przymierze Boga twego Wiekuistego i w zaklęcie Jego, które Bóg twój Wiekuisty zawiera z tobą dziś, [13] »(29:12) gwoli temu, ażeby On ustanowił ciebie Sobie dziś, jako [Jego] lud, a On tobie Bogiem był, – tak, jak On zapowiedział tobie, i jak On przysięgał [pra]ojcom twoim: Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi. [14] »(29:13) Nie z samymi jednak wami tylko zawieram to Przymierze i zaklęcie to, [15] »(29:14) lecz: tak z tym, który stoi tutaj z nami dziś przed Bogiem twoim Wiekuistym, [jak] i z tym, którego niema tutaj z nami dziś. [16] »(29:15) Zaprawdę! poznaliście sami, jakeśmy przebywali w Kraju Egipskim i jak przechodziliśmy wśród narodów, poprzez które przechodziliście; [17] »(29:16) [tam] widzieliście ich ohydy, bałwany ich z drzewa, kamienia, srebra, czy [też] złota, które u nich były. [18] »(29:17) Jeśli może znajdzie się pośród was mężczyzna, czy niewiasta, rodzina, albo szczep, którego serce się odwraca dziś od Boga naszego Wiekuistego, ażeby pójść służyć bogom ludów owych, – jeśli może znajdzie się wśród was korzeń, wydawający jad, czy piołun, –  [19] »(29:18) i[ż,] gdy usłyszy zaklęcia tego słowa, będzie w sercu swojem błogosławić sobie, mówiąc: „Będę mieć pomyślność, gdy [pomimo, iż] postępować będę wedle pożądania serca mego,” ażeby zaspokojeniem pomnażać pragnienie, [20] »(29:19) [tedy] nie zechce Wiekuisty wybaczyć mu, gdyż [,zaiste!] wówczas zapłonie Wiekuistego gniew i zapalczywość Jego przeciwko mężowi owemu, i na nim przekleństwo legnie całe, wpisane do księgi tej: Wiekuisty zmaże imię jego z pod niebios, [21] »(29:20) Wiekuisty wyróżni go ku złemu z pośród wszystkich plemion [Synów] Izraela, wedle wszystkich zaklęć Przymierza, spisanego w tej księdze Nauki [tory]. [22] »(29:21) [Tak, iż] potomne pokolenie będzie mówić, [mianowicie] synowie wasi, którzy nastaną po was, czy też obcy, który przybędzie z dalekiego kraju, skoro ujrzą klęski Kraju tego, zarazy jego, któremi Wiekuisty uraził go: [23] »(29:22) od siarki i soli – pogorzeliskiem wszystka gleba jego, [iż] nie będzie zasiewana, ani roślin wydawała, i [wogóle] nie będzie na niej wschodzić jakakolwiek trawa, nakształt przewrotu Sodomy [Sědōm], Gomory [Ămora], Admy i Cěbōimu, których przewrotu dokonał Wiekuisty w gniewie Swoim i w zapalczywości Swojej, –  [24] »(29:23) wszystkie ludy będą mówić: „Dlaczego uczynił Wiekuisty tak Krajowi temu? [o] co ten gniewu olbrzymiego wybuch?” [25] »(29:24) Nato [zaś] rzekną: „Zato, iż opuścili Przymierze Boga [pra]ojców swoich Wiekuistego, które On zawarł z nimi, gdy wyprowadził [na wolność] ich z Kraju Egipskiego, [26] »(29:25) a poszli i służyli obcym bogom i bili im pokłony, bogom, których oni nie znali, ni [ich nikt] im nie przydzielił, –  [27] »(29:26) zapłonął gniew Wiekuistego przeciwko Krajowi temu ażeby sprowadzić nań wszystkie klątwy, spisane w księdze tej, [28] »(29:27) i Wiekuisty wyrwał ich z Ziemi ich w gniewie, w zapalczywości i w oburzeniu wielkiem, i wyrzucił ich do innego kraju, jak [się dzieje rzeczywiście] dziś.” [29] »(29:28) Sprawy utajone [spoczywają] u Boga naszego Wiekuistego, natomiast ujawnione – [należą] do nas i do synów naszych na wieki, ażeby wykonywać wszystkie słowa [nakazy] Nauki [Tory] tej”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.