Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  3 Księga Mojżeszowa 14 3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i do Arona, mówiąc: [2] »„Rzeknijcie do Synów Izraela i powiedzcie im: „ Jeżeli mężczyzna będzie wyciek miał z ciała swego, – wyciek jego jest nieczystym. [3] »Taką będzie nieczystość jego skutkiem wycieku jego: czy z ciała jego cieknie wyciek, czy też zatka się ciało jego skutkiem jego cieku, – nieczystością to jest jego. [4] »Każde łoże, na którem legnie mający wyciek, – stanie się nieczystem, i każdy sprzęt, na którym siądzie, – stanie się nieczystym. [5] »Kto się dotknie łoża jego, – niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [6] »Kto usiądzie na tym sprzęcie, na którym mający wyciek siada, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [7] »Kto się dotknie ciała tego, co ma wyciek, – niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [8] »Jeżeli mający wyciek splunie na czystego, – niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [9] »Każde siodło, na którem mający wyciek jedzie, stanie się nieczystem. [10] »Każdy, kto się dotknie czegokolwiek, co się znajdzie pod nim, stanie się nieczystym, aż do wieczora, a kto je będzie nosił, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [11] »Kogokolwiek dotknie się mający wyciek, gdy swoich rąk nie umył w wodzie, niech wypierze swoje szaty, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [12] »Naczynie z gliny, którego dotknie się mający wyciek, niech się stłucze, wszelkie zaś naczynie z drzewa wypłucze się wodą. [13] »Gdy się stanie czystym ten, co ma ten wyciek, po wycieku swoim, – niech odliczy sobie siedem dni od oczyszczenia swego, poczem wypierze szaty swoje, umyje ciało swoje w żywej wodzie i stanie się czystym. [14] »Dnia ósmego niech on weźmie sobie dwie synogarlice, albo dwa gołąbki, przystąpi przed Wiekuistego u drzwi Namiotu Obecności i odda je kapłanowi, [15] »kapłan zaś przyrządzi je: jedno, jako ofiarę zagrzeszną, a drugie, jako całopalną, i kapłan rozgrzeszy go przed Wiekuistym z wycieku jego. [16] »Mężczyzna, gdy nasienie wyjdzie z niego, niech umyje w wodzie całe ciało swoje i będzie nieczystym, aż do wieczora. [17] »Każde sukno i każda skóra, na której znajdzie się nasienie, niech zostanie wyprane w wodzie i będzie nieczystem, aż do wieczora. [18] »Kobieta zaś, z którą będzie mąż obcował, – niech umyją się we wodzie i będą nieczystymi, aż do wieczora. [19] »Kobieta, gdy będzie miała wyciek, a której wyciek będzie krwawy z ciała jej, – siedem dni niech będzie w oddaleniu swojem. Każdy, kto się dotknie jej, stanie się nieczystym, aż do wieczora; [20] »wszystko, na czem ona legnie podczas oddalenia swego, stanie się nieczystem; wszystko, na czem ona siądzie, stanie się nieczystem. [21] »Każdy, kto się dotknie łoża jej, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [22] »Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym ona siada, – niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [23] »Jeśli co będzie, albo na łożu, albo na sprzęcie, na którym usiadła, gdy się tego dotknie ktoś, – stanie się nieczystym do wieczora. [24] »Jeśli z nią obcował będzie mąż, podczas gdy go wiąże oddalenie jej, – stanie się nieczystym przez dni siedem: każde łoże, na którem legnie on, stanie się nieczystem. [25] »Kobieta, gdy będzie wyciekać wyciek krwawy jej przez dni sporo, nie w porę oddalenia jej, albo gdy będzie miała wyciek po oddaleniu swojem, – przez wszystkie dnie wycieku swego nieczystego będzie ona, jak w porze oddalenia swego: ona jest nieczystą. [26] »Każde łoże, na którem ona legnie przez wszystkie dnie wycieku swego, będzie dla niej równe jej łożu oddalenia; każdy sprzęt, na którym siądzie, stanie się nieczystym, jak nieczystością oddalenia jej: [27] »każdy, kto się dotknie ich, stanie się nieczystym, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora. [28] »Skoro się stanie czystą po wycieku swoim, niech odlicza sobie siedem dni, poczem za czystą zostanie poczytaną, [29] »Dnia ósmego niech ona weźmie sobie dwie synogarlice, albo dwa gołąbki i przyniesie je do kapłana, do drzwi Namiotu Obecności, [30] »kapłan zaś przyrządzi jedno jako ofiarę zagrzeszną, a jedno jako ofiarę całopalną, i kapłan rozgrzeszy ją przed Wiekuistym z nieczystego jej wycieku. [31] »Trzymajcie zdala Synów Izraela od ich nieczystości, ażeby nie zmierali skutkiem nieczystości swojej – przez to, iż będą zanieczyszczać Siedzibę moją, która wśród nich się znajduje. [32] »Oto jest zarządzenie [tora] o tym, co ma wyciek, o tym, z którego wychodzi nasienie, przez co zanieczyszcza się; –  [33] »o niedomagającej w oddaleniu swojem i o mającym wyciek swój, – czy mężczyzna, czy kobieta, – jakoteż o mężczyźnie, który obcuje z nieczystą”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 14 3 Księga Mojżeszowa 15 3 Księga Mojżeszowa 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.