Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz wyszedł [potem] z Stepów Moabskich na Górę Něbō, na wierzchołek Pisgi, położony naprzeciw Jerycha [Jěrēchō]. Wiekuisty ukazał mu [tu] cały Kraj: Gilěad [Gil’ad], aż do Danu, [2] »całego Naftalego, krainę Efraima i Menasego, cały Kraj Judejski, aż do Morza Zachodniego, [3] »Negeb, oraz Równinę Doliny pod Jerychem [Kikkar Bik’at Jěrēchō], miastem palm, aż do Cōaru, –  [4] »i Wiekuisty rzekł do niego: „To jest, oto! Kraj, który zaprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, mówiąc: „Oddam go potomstwu twemu. Dałem ci oglądać go na [własne] oczy twoje, ale nie przeprawisz się [przez Jordan, ażeby przybyć] tam”. [5] »Tam umarł sługa Wiekuistego Mojżesz w Kraju Moabskim na rozkaz Wiekuistego, [6] »[i tam] On pochował go w Kotlinie w Kraju Mōabskim, naprzeciw Chramu [Baala] Pěora[skiego], a nikt nie dowiedział się o grobie jego, aż po dzień dzisiejszy. [7] »Mojżesz liczył sto dwadzieścia lat, gdy umarł; [niemniej] nie przyćmił się jego wzrok, ni go nie odbiegła czerstwość jego. [8] »Synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na Stepach Moabskich przez trzydzieści dni. Skoro upłynęły dnie opłakiwania żałobnego [z powodu śmierci] Mojżesza, [9] »a Jozue [Jěhōszūa], syn Nuna, pełen był mądrości ducha, ponieważ Mojżesz położył był na niego ręce swoje, – słuchali go Synowie Izraela i wykonywali [rozkazy jego], – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [10] »A[le już] nie nastał więcej prorok w Izraelu, jak Mojżesz, któremu Się objawił Wiekuisty wprost, –  [11] »co do wszystkich znaków i cudów, dla dokonywania których w Kraju Egipskim: na Faraonie, na jego wszystkich sługach i na jego całym kraju jego, – posłał go Wiekuisty, [12] »– i co do całej [działalności] potężnej mocy, jak i olbrzymiej grozy, zjawisk wszystkich, których Mojżesz dokonywał wobec wszystkich [Synów] Izraela. 
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.