Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12 3 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Synów Izraela, mówiąc: „Kobieta, gdy pocznie i urodzi chłopca, nieczystą będzie przez dni siedem, – wedle dni odłączenia skutkiem jej niemocy nieczystą ona będzie. [3] »Dnia ósmego niech się obrzeza ciało obrzezki jego. [4] »A dni trzydzieści trzy niech przeczeka we krwi oczyszczenia: żadnej świętości niech nie tyka się i do Świątyni niechaj nie wchodzi, aż do upływu dni jej oczyszczenia. [5] »Jeśli zaś urodzi dziewczynę, będzie nieczystą przez dwa tygodnie, wedle odłączenia swego, zaś dni sześćdziesiąt sześć niech przeczeka we krwi oczyszczenia. [6] »Po upływie dni jej oczyszczenia po synie, względnie po córce, niech przyniesie jagnię jednoroczne na ofiarę całopalną i gołąbka, albo synogarlicę na ofiarę zagrzeszną – do drzwi Namiotu Obecności, do kapłana, [7] »on zaś niech je składa [w ofierze] przed Wiekuistym. On rozgrzeszy ją, a ona stanie się czystą z upływu krwi swojej. Oto to jest zarządzenie [tora] o rodzącej chłopca lub dziewczynę. [8] »Jeżeli zaś nie będzie sięgać możność jej na owcę, niechaj weźmie dwie synogarlice albo dwa gołąbki: jedno na ofiarę całopalną, a drugie na ofiarę zagrzeszną, – kapłan będzie ją rozgrzeszał, a ona stanie się czystą”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12 3 Księga Mojżeszowa 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.