Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i do Arona, mówiąc do nich: [2] »„Rzeknijcie do Synów Izraela, mówiąc: „Te oto są zwierzęta, które będziecie mogli jadać z pośród wszystkiego bydła, które jest na ziemi: [3] »którekolwiek rozdwojone ma kopyta, rozszczepiając kopyta przecięciem, i przeżuwa żułek, – z pośród bydła, – będziecie mogli je spożywać. [4] »Wszakże tych nie będziecie mogli jadać z pośród przeżuwających żułek, lub też mających [tylko] kopyta rozdwojone: wielbłąda, pomimo że on jest przeżuwaczem żułka, ale że rozdwojonych nie ma kopyt, – nieczystym on jest dla was; [5] »królika, pomimo że on jest przeżuwaczem żułka, ale że rozdwojonych nie ma kopyt, – nieczystym on jest dla was; [6] »i zająca, pomimo że on jest przeżuwaczem żułka, ale że rozdwojonych nie ma kopyt, – nieczystym on jest dla was; [7] »wieprza zaś, pomimo że on rozdwojone ma kopyta, rozszczepiając kopyta przecięciem, ale że on żułka nie przeżuwa wcale, – nieczystym on jest dla was. [8] »Mięsa ich nie będziecie jadać, a padliny ich nie będziecie się dotykać, – nieczystemi one dla was. [9] »Oto, co będziecie jadać ze wszystkiego, co znajduje się we wodzie: wszystko co płetwy ma i łuski w wodzie: w morzach, albo w rzekach, – one będziecie mogli spożywać. [10] »Natomiast cokolwiek nie ma płetw i łusek w morzach albo w rzekach z pośród wszystkiego, czem się roi woda, z pośród wszelkich istot żywych, które są we wodzie, – obrzydliwością one dla was są [11] »i obrzydliwością niech dla was pozostaną: mięsa ich nie będziecie spożywali, a padlinę ich uznacie za coś wstrętnego; [12] »cokolwiek nie ma płetw i łusek w wodzie, – ono jest obrzydliwością dla was. [13] »Te zaś oto z pośród ptactwa uznacie za wstrętne, – nie będą mogły być jadane, obrzydliwością one są: – orła, kondora, sępa; [14] »sokoła, oraz krogulca wedle rodzaju jego; [15] »każdego kruka wedle rodzaju jego; [16] »strusia, sowę, mewę, oraz jastrzębia wedle rodzaju jego; [17] »puhacza, norka, puszczyka, [18] »łabędzia, pelikana, czaplę, [19] »bociana, oraz bekasa wedle rodzaju jego; dudka i nietoperza. [20] »Każdy pełzający ptak, który chodzi na czworakach, – obrzydliwością on jest dla was. [21] »Wszakże to będziecie mogli jadać z pośród wszelkich pełzających ptaków, które chodzą na czworakach, ale które mają stawy powyżej nóg swych, ażeby skakać niemi po ziemi, –  [22] »te z nich będziecie mogli jeść: szarańczę wedle rodzaju jej, soleama [sol’am] wedle rodzaju jego, chargola wedle rodzaju jego i chagaba wedle rodzaju jego, [23] »zaś wszelkie inne pełzające ptaki, które mają cztery nogi, – obrzydliwością dla was są [24] »i przez nie będziecie się stawać nieczystymi: ktokolwiek dotknie się padliny ich, stanie się nieczystym, aż do wieczora, [25] »a ktokolwiek będzie coś z padliny nosił ich, wypierze szaty swoje i będzie nieczystym, aż do wieczora. [26] »Tożsamo z bydlęciem każdem, które rozdwojone ma kopyta, ale nie rozszczepia przecięciem, lub też nie przeżuwa żułka, – nieczystemi one dla was są: ktokolwiek ich się dotknie stanie się nieczystym. [27] »Również cokolwiek stąpa na łapach swoich z pośród wszelakich zwierząt, które chodzą na czworakach, – nieczystemi one dla was są: ktokolwiek dotknie się padliny ich, będzie nieczystym, aż do wieczora, [28] »a ktokolwiek będzie nosił padlinę ich, wypierze szaty swoje i będzie nieczystym, aż do wieczora, – nieczystemi one dla was są. [29] »Oto co nieczystem jest dla was wśród gadów, rojących się po ziemi: kret, mysz, oraz jaszczurka wedle rodzaju jej; [30] »jeż, krzeczek, salamandra, ślimak i chamaleon; [31] »te są oto nieczystemi dla was pośród wszystkich gadów: ktokolwiek dotknie się ich, gdy są martwe, – stanie się nieczystym, aż do wieczora. [32] »Wszystko, na co padnie cokolwiek z nich, gdy one są w martwym stanie, – stanie się nieczystem: przedmiot wszelaki z drzewa, sukna, skóry, albo też tkaniny grubej, jakikolwiek przedmiot, którym można zrobić coś, – niech się wkłada do wody, będzie nieczystym do wieczora, poczem stanie się czystym. [33] »Natomiast każdy przedmiot z gliny, do którego cokolwiek wpadnie z nich do środka, – wszystko co jest wewnątrz niego, stanie się nieczystem, je zaś samo stłuczycie. [34] »Każdy pokarm, który jest jadalny, na który padnie woda, może się nieczystym stać, też i każdy płyn, który można pić, w każdem naczyniu może się nieczystym stać. [35] »Wszystko, na co padnie cokolwiek z ich padliny, stanie się nieczystem. Piec i ognisko zostaną rozbite: one nieczystemi są i nieczystemi niech pozostaną dla was. [36] »Wszakże źródło albo studnia, zbiorowisko wody, pozostanie czystem. Cokolwiek dotknie się padliny ich, stanie się nieczystem, [37] »wszakże jeżeli padnie z padliny ich cokolwiek na jakiekolwiek ziarno nasienia, które się zasiewa, – pozostanie czystem; [38] »natomiast, jeśli padnie woda na nasienie, a potem padnie nań cokolwiek z ich padliny, – nieczystem ono dla was. [39] »Jeśli padnie sztuka bydła, która służy wam na pokarm, dotykający się padliny jej – stanie się nieczystym, aż do wieczora, [40] »jedzący z padliny jej – wypierze szaty swoje i będzie nieczystym, aż do wieczora, a niosący padlinę jej – wypierze szaty swoje i będzie nieczystym, aż do wieczora. [41] »Każdy gad, po ziemi pełzający, jest obrzydliwością: nie będzie jadany. [42] »Cokolwiek czołga się na brzuchu, też i wszystko, co chodzi na czworakach, aż do wszystkich mających jak najwięcej nóg z pośród gadów wszelkich, rojących się na ziemi, – nie będziecie jadać ich, gdyż są obrzydliwością one. [43] »Nie plugawcie obrzydliwością siebie samych wszelakim rojącym się gadem i nie zanieczyszczajcie się niemi, gdyż staniecie się nieczystymi przez nie, –  [44] »albowiem zaiste Ja jestem Bogiem waszym, Wiekuistym; – więc uświęcajcie się i stawajcie się świętymi, gdyż Ja jestem Świętym, i nie zanieczyszczajcie samych siebie gadem wszelkim, pełzającym po ziemi. [45] »Albowiem zaiste Ja jestem Wiekuistym, Który wywiodłem was z Kraju Egipskiego, ażeby być wam Bogiem, więc stawajcie się świętymi, gdyż Ja jestem Świętym. [46] »Oto zarządzenie [tora] o bydle, ptactwie i wszelakiej istocie zwierzęcej, poruszającej się we wodzie, i o każdej istocie, rojącej się na ziemi, –  [47] »ażeby odróżnić czyste od nieczystego, zwierzę jadalne od zwierzęcia, którego nie należy jadać”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11 3 Księga Mojżeszowa 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.