Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Arona Nadab i Ăbihū wzięli każdy kadzielnicę swoją, włożyli w nie ogień, położyli nań kadzidła i złożyli w ofierze przed Wiekuistym ogień niewłaściwy, czego On nie przykazał im. [2] »Wtem wyszedł ogień z przed Wiekuistego i pożarł ich, – i oni pomarli przed Wiekuistym. [3] »Wówczas rzekł Mojżesz do Arona: „Oto, co Wiekuisty rzekł, mówiąc: „Przez Mnie blizkich będę uświęcony i wobec ludu całego będę uwielbiony”, i Aron zamilkł. [4] »Mojżesz wezwał Miszaēla i Elcafana, synów Uzziēla, stryja Arona i rzekł do nich: „Przystąpcie i wynieście krewnych waszych z przed Świątyni poza obóz.” [5] »Oni przystąpili i wynieśli ich w spodnich szatach ich poza obóz – tak, jak Mojżesz rzekł. [6] »Wtedy rzekł Mojżesz do Arona i do synów jego Eleazara [El’azar] i Itamara: „Głów waszych nie zapuszczajcie, ani szat waszych nie rozdzierajcie, ażebyście nie pomarli, a On nie rozgniewał się na całą Gminę; – atoli bracia wasi, wszystek Dom Izraela, niech opłakuje pożar ten, który Wiekuisty rozpalił. [7] »Poza drzwi Namiotu Obecności nie wychodźcie, ażebyście nie pomarli, albowiem olej pomazania Wiekuistego jest na was”. Oni postąpili wedle słów Mojżesza. [8] »Wiekuisty rzekł do Arona, mówiąc: [9] »„Wina, lub napoju upajającego nie pij, ani ty, ni synowie twoi przy tobie, gdy będziecie mieli wstępować do Namiotu Obecności, ażebyście nie pomarli, – przepis to wieczysty w pokoleniach waszych; –  [10] »ażebyście odróżniali święte od powszedniego, nieczyste od czystego; –  [11] »ażebyście nauczali Synów Izraela wszystkich tych przepisów, które Wiekuisty obwieścił im przez Mojżesza. [12] »Wówczas rzekł Mojżesz do Arona i do synów jego pozostałych Eleazara i Itamara: „Weźcie tę ofiarę śniedną, pozostałą z ofiar ogniowych Wiekuistego i spożywajcie ją przaśnikami obok ołtarza, gdyż ona jest czemś przenajświętszem; [13] »więc ją zjadajcie w świętem miejscu, albowiem twój to udział i udział synów twoich z ogniowych ofiar Wiekuistego, gdyż taki otrzymałem rozkaz; [14] »również i mostek obrotu i łopatkę daniny spożywajcie w świętem miejscu: ty, oraz synowie twoi i córki twoje z tobą, gdyż jako udział twój i udział synów twoich zostały one dane z ofiar pokojowych Synów Izraela: [15] »łopatkę daniny i mostek obrotu będą przynosić, wraz z ofiarami ogniowemi łoju, ażeby dokonać obrotu przed Wiekuistym; – tobie niech to przypadnie i synom twoim z tobą narówni, jako wieczysty udział, tak, jak Wiekuisty przykazał. [16] »Co do kozła ofiary zagrzesznej czynił Mojżesz dochodzenia, a oto został spalony; więc rozgniewał się na pozostałych synów Arona, Eleazara i Itamara, mówiąc: [17] »„Dlaczego nie zjedliście ofiary tej zagrzesznej w świętem miejscu, wszak to czemś jest przenajświętszem, i On dał ją wam, ażeby zabrać winę Gminy, ażeby ich rozgrzeszać przed Wiekuistym. [18] »Oto nie wniesiono krwi jej do Świątyni wewnątrz; powinniście byli ją spożywać w Świątyni wedle przykazania, które obwieściłem”. [19] »Nato rzekł Aron do Mojżesza; „Wszak dziś składali ofiary swą zagrzeszną i ofiarę swoją całopalną przed Wiekuistym, gdyby mi się przydarzyło coś takiego, gdybym jadał dziś ofiarę zagrzeszną, czyżby Wiekuisty uznał to za dobre?” [20] »Mojżesz wysłuchał to i wydało mu się słusznem. 
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.