Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Abram zaś wyruszył z Egiptu: on sam i żona jego ze wszystkiem, co posiadał, a wraz z nim Lot – ku Negebowi. [2] »Abram był bardzo bogaty w stada, w srebro i złoto, [3] »i ciągnął w wędrówkach swoich od Negebu, aż do Betelu, aż do miejsca, w którym znajdował się poprzednio namiot jego pomiędzy Betelem a Ajem, [4] »aż do miejsca ołtarza, który on wzniósł tam poprzednio i Abram wzywał tam Imienia Wiekuistego. [5] »Lot też, który szedł z Abramem, posiadał owce, bydło rogate i namioty. [6] »Kraina zaś ta nie mogła znieść ich, ażeby razem przebywali, ponieważ dobytek ich był liczny i nie mogli przebywać razem. [7] »Spór więc wybuchł między pasterzami bydła Abrama, a pasterzami bydła Lota, – Kanaanejczycy i Pěrizzyjczycy mieszkali wówczas w Kraju, [8] »i Abram rzekł do Lota: „Niechajże nie będzie kłótni między mną a tobą, pomiędzy pasterzami moimi a pasterzami twymi, albowiem jesteśmy mężami bratnimi. [9] »Czyż nie cały Kraj przed tobą? odłączże się odemnie: jeżeli na lewo, pójdę na prawo, a jeśli na prawo – pójdę na lewo. [10] »Lot wzniósł oczy swoje i ujrzał cały Kikkar Hajjarden [Równinę Jordanu], iż wszystka nawodniona, – nim Wiekuisty zniweczył Sodomę i Gomorę, – jak Ogród Wiekuistego, jak ziemia Egiptu, aż dojdziesz do Cōăru. [11] »Lot wybrał sobie całą Równinę Jordanu [Kikkar Hajjarden] i Lot ruszył ku Kedemowi [na Wschód] i rozłączyli, się jeden od drugiego: [12] »Abram osiadł w Kraju Kanaanejskim, Lot zaś osiadł w miastach Równiny [Kikkaru] i rozbijał namioty, aż do Sodomy. [13] »Mieszkańcy Sodomy byli bardzo źli i grzeszni przed Wiekuistym. [14] »Wiekuisty rzekł do Abrama po tem, iż Lot odłączył się od niego: „Wznieś oczy swoje i spoglądnij z miejsca, w którem się znajdujesz, ku północy, ku południowi, ku wschodowi i ku zachodowi, [15] »albowiem Kraj ten cały, który oglądasz, dam go tobie i potomstwu twojemu na wieki, [16] »i uczynię potomstwo twoje, jak proch ziemi, iż – jeśli zdoła ktoś zliczyć proch ziemi, też i potomstwo twoje da się zliczyć. [17] »Wstań, przejdź się po Kraju wzdłuż i wszerz, albowiem dam go tobie”. [18] »Abram rozbił namioty swoje, przybył i osiadł w Gaju Mamre, który znajduje się w Hebronie, i zbudował tam ołtarz Wiekuistemu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.