Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Abrama: „Wynijdź z kraju twojego, z ojczyzny twojej, z domu ojca twojego – do onego kraju, który wskażę tobie. [2] »Uczynię cię narodem wielkim, będę błogosławił tobie i wywyższę imię twoje, iż staniesz się błogosławieństwem: [3] »będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię – przeklnę; wszystkie plemiona ziemi będą się błogosławić tobą”, [4] »Abram wyruszył, jak Wiekuisty rzekł do niego, i Lot poszedł z nim, a był Abram w wieku lat siedemdziesięciu i pięciu, gdy wyszedł z Charanu. [5] »Abram zabrał żonę swoją Saraj i bratanka swego Lota, wraz z całym dobytkiem swoim, który nabyli, oraz wszystkiemi osobami, które pozyskali w Charanie, i wyruszyli, ażeby udać się do Kraju Kanaanejskiego i przybyli do Kraju Kanaanejskiego. [6] »Abram szedł po Kraju, aż do miejscowości Sichem [Szěchem], aż do Elon [Gaju] More; naonczas byli Kanaanejczycy w Kraju. [7] »Wiekuisty objawił się Abramowi i rzekł: „Potomstwu twojemu dam ten Kraj”, a on wzniósł ołtarz Wiekuistemu, który objawił się jemu. [8] »Stamtąd przeniósł się ku wzgórzu na wschód od Betelu [Bet-El] i rozbił namiot swój, mając Betel od zachodu, a od wschodu Aj. Tam zbudował ołtarz Wiekuistemu i wzywał Imienia Wiekuistego. [9] »Następnie wyruszył Abram, wędrując coraz dalej ku Negebowi (Południowi Kraju Kanaanu). [10] »Wtem nastał głód w Kraju i Abram zestąpił do Egiptu, ażeby tam pobyć, ponieważ ciężkim był głód w Kraju. [11] »Wówczas działo się, gdy przybył blisko Egiptu [Micrajim], iż rzekł do żony swojej Saraj: „Oto wiem, iż jesteś kobietą piękną z wejrzenia, [12] »i stanie się, iż, skoro Egipcjanie ujrzą cię, powiedzą: żoną ona jego, – oni mnie zabiją, a ciebie zachowają przy życiu: [13] »mawiaj więc, iżeś siostrą moją, ażeby działo mi się dobrze dzięki tobie i ażebym pozostał przy życiu gwoli tobie”. [14] »Gdy Abram przybywał do Egiptu i działo się, iż rzeczywiście Egipcjanie widzieli tę kobietę, iż ona była bardzo piękną, [15] »i książęta Faraona oglądali ją i wychwalali ją przed Faraonem, – zabrano kobietę tę do domu Faraona [Par’o]. [16] »Abramowi czyniono dobrze gwoli niej i miał owce, woły, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. [17] »Lecz Wiekuisty uraził Faraona i dom jego wielkiemi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. [18] »Faraon wezwał Abrama i rzekł: „Cóżto uczyniłeś mi? Czemuż nie powiedziałeś mi, iż żoną ona twoją? [19] »Czemuż mawiałeś: „siostrą ona moją?” – więc wziąłem sobie ją za żonę. Teraz zaś oto żona twoja – zabierz i pójdź”. [20] »I Faraon wyznaczył dlań ludzi, którzy odprawili go wraz z żoną jego i ze wszystkiem, co posiadał. 
«  1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.