Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Izrael przebywał w Szyttim [Šittim], zaczął lud sprzeniewierzać się z córami Moabskiemi. [2] »One zapraszały lud na ofiary [ofiarne uczty, – na cześć] bogów swoich, a lud jadał, bili pokłony bogom ich [3] »i Izrael przystawał do Baala Peorskiego [Pěōr]. Wiekuisty zawrzał gniewem na Izraela [4] »i Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Zbierz wszystkich naczelników ludu i rozkaż [im] powieszać ich gwoli Wiekuistemu ku słońcu, a zapalczywy gniew Wiekuistego odwróci się od Izraela”. [5] »Nato rzekł Mojżesz do sędziów Izraela: „Pozabijajcie każdy ludzi swoich, którzy przystawali do Baala Pěōrskiego”. [6] »Wtem przystąpił jeden z Synów Izraela i przyprowadził da braci swoich Midjanitkę wobec Mojżesza i wobec całej Gminy Synów Izraela, [podczas gdy] oni płakali u drzwi Namiotu Obecności. [7] »[Gdy to] ujrzał Piněchas, syn Eleazara [El’azar], syna kapłana Arona [Ahărōn], wstał on z pośród [Rady książąt] Gminy, wziął do ręki swojej oszczep, –  [8] »wszedł za [tym] mężem Izraelskim do namiotu i przebił ich oboje: Izraelitę i kobietę ową przez jej żywot, – poczem ustała zaraza [i odstąpiła] od Synów Izraela. [9] »Zmarłych z zarazy owej było dwadzieścia cztery tysięcy. [10] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [11] »„Piněchas, syn Eleazara, syna kapłana Arona, odwrócił zapalczywość Moją od Synów Izraela przez to, iż on uniósł się żarliwością Moją [za Mnie] wśród nich, więc nie zgładziłem Synów Izraela w żarliwości Mojej. [12] »Dlatego rzeknij: „Oto! Ja zawieram z nim Przymierze Moje pokoju, [13] »które on posiadał będzie i potomstwo jego po nim, jako Przymierze kapłaństwa wieczystego, [w nagrodę] za to, iż on uniósł się żarliwie za Boga swego, czem rozgrzeszył Synów Izraela”. [14] »Imię zabitego męża Izraelskiego, który został zabity, wraz z ową Midjanitką: Zymri [Zimri], syn Salūa [Salū], książę domu rodowego [plemienia] Szymonowego, [15] »imię zaś zabitej kobiety Midjanitki owej: Kozbi, córka Cūra, który był naczelnikiem plemion domów rodowych w Midjanie. [16] »Wiekuisty rzekł [natoj do Mojżesza, mówiąc: [17] »„Zwalczajcie Midjanitów i poraźcie ich, [18] »gdyż doskwierają oni wam zdradami swojemi, któremi podchodzili was w sprawie [Baala] Pěōr[skiego], oraz w sprawie siostry ich Kozbi, córki księcia Midjańskiego [Midjanu], zabitej w dniu zarazy, – w sprawie [Baala] Pěōr[skiego]”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.