Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas przystąpili naczelnicy domów z rodziny Synów Gileada [Gil’ad], syna Machira, syna Menasego [Měnaszsze], z rodów Synów Józefa, i rzekli przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami domów rodowych Synów Izraela, –  [2] »oni mówili: „Wiekuisty przykazał panu oddać Kraj, na dziedzictwo – wedle losu, Synom Izraela, a pan otrzymał [też] przykazanie od Wiekuistego, ażeby oddać dziedzictwo brata naszego Cělafchada – córkom jego. [3] »[A zatem,] jeśli one wyjdą za mąż za kogoś z synów [,przynależnych do innych] plemion Synów Izraela, ubędzie o dziedzictwo ich z dziedzictwa [domów rodowych] ojców naszych, – [ono] przybędzie dziedzictwu plemienia [tych], za których one wyjdą, a [=podczas gdy] z naszego [ustanowionego] losem dziedzictwa – ubędzie, [4] »[albowiem,] skoro [nawet] nastąpi [rok] jubileuszowy [jōbēl] u Synów Izraela, zostanie przyłączone dziedzictwo ich do dziedzictwa pokolenia [tych], za których one wyjdą, zaś z dziedzictwa pokolenia [domów rodowych] ojców naszych ubędzie dziedzictwo ich”. [5] »Nato przykazał Mojżesz Synom Izraela wedle rozkazu Wiekuistego, mówiąc: „Słusznie mówi pokolenie Synów Józefa: [6] »„To jest, oto! to, co Wiekuisty przykazał w sprawie córek Cělafchada, mówiąc: „Niech za tego, kto się będzie im podobał, wychodzą one za mąż, wszakże [za przynależnych] do rodziny [z] rodowego szczepu ich niech wychodzą one za mąż, –  [7] »ażeby nie przetaczało się dziedzictwo u Synów Izraela z plemienia do plemienia, lecz niech się mężczyzna każdy z pośród Synów Izraela trzyma dziedzictwa rodowego szczepu swego. [8] »[A również] każda córka, otrzymująca dziedzictwo w spadku z pośród plemion Synów Izraela, za kogokolwiek z rodziny pokolenia [domu] rodzinnego ojca swego niech wychodzi za mąż, ażeby Synowie Izraela dziedziczyli każdy dziedzictwo rodowego [szczepu] swego, –  [9] »ażeby nie przetaczało się dziedzictwo z [jednego] pokolenia do innego pokolenia, lecz niech się każdy trzyma dziedzictwa swego [właściwego] wśród pokoleń Synów Izraela”. [10] »Jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, tak postąpiły córki Cělafchada, [11] »[a mianowiciel córki Cělafchada: Machla, Tirca, Chogla, Milka i Nōa powychodziły za mąż za synów stryjów swoich, [12] »[to jest za przynależnych] do rodzin Synów Menasego powychodziły za mąż, a [zatem] pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu rodziny ojca ich. [13] »Oto to są przykazania i przepisy prawne, które Wiekuisty przykazał Mojżeszowi dla Synów Izraela na Stepach Moabskich, nad Jordanem Jerychońskim [Jěrēcho]. 
«  4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.