Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Weź Arona i synów jego z nim, oraz szaty, olej pomazania, cielca ofiary zagrzesznej, dwa barany i kosz przaśników, [3] »i zgromadź całą Gminę u drzwi Namiotu Obecności”. [4] »Mojżesz uczynił, jak Wiekuisty polecił mu, Gmina zgromadziła się u drzwi Namiotu Obecności [5] »i Mojżesz rzekł do Gminy: „Oto, co Wiekuisty przykazał uczynić”. [6] »Mojżesz przywiódł Arona, oraz synów jego, i obmył ich wodą; [7] »następnie wdział na niego szatę spodnią, opasał go pasem, wdział nań szatę wierzchnią, włożył nań naramiennik, przepasał go pasem naramiennika i przytwierdził mu nim naramiennik; [8] »potem włożył nań napierśnik, a do napierśnika włożył urim i tummim, [9] »wsadził zawój mu na głowę, a na zawoju od strony twarzy umieścił diadem złoty jako koronę świętą – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [10] »Następnie wziął Mojżesz olej pomazania i pomazał Przybytek, oraz wszystko, co się znajdowało w nim, i poświęcił je; [11] »pokropił nim ołtarz siedmiokrotnie i pomazał ołtarz i wszystkie przybory jego, umywalnię i podstawę jej, ażeby je poświęcić; –  [12] »nadto wylał nieco oleju tego pomaszczenia na głowę Arona i pomazał go, aby go poświęcić. [13] »Mojżesz przywiódł też synów Arona, wdział na nich szaty spodnie, opasał ich pasami i wsadził na nich mitry – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [14] »Następnie przyprowadził cielca ofiary zagrzesznej, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę cielca tego ofiary zagrzesznej; [15] »Mojżesz zaś zarżnął go, wziął nieco krwi tej, pomazał palcem swoim narożniki ołtarza dookoła i rozgrzeszył ołtarz, krew zaś [pozostałą] wylał u stóp ołtarza i poświęcił go, ażeby dokonywać rozgrzeszenia na nim. [16] »Następnie wziął wszystek łój pokrywający trzewia, przeponę przy wątrobie, oraz obie nerki, wraz z ich tłuszczem, i Mojżesz puścił je z dymem na ołtarzu. [17] »Cielca zaś samego: skórę jego, mięso jego i nieczystość jego spalił w ogniu za obozem – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [18] »Następnie przywiódł barana ofiary całopalnej, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę barana tego; [19] »Mojżesz zaś zarżnął go i pokropił krwią ołtarz dookoła; [20] »pociął barana na jego części i Mojżesz puścił z dymem głowę, kawały i tłuszcz, [21] »a trzewia i golenie spłukał [przedtem] wodą: tak Mojżesz puścił z dymem całego barana tego na ołtarzu; ofiara to jest całopalna ku woni miłej, ofiara to ogniowa dla Wiekuistego – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [22] »Następnie przywiódł barana drugiego, barana ofiary upełnomocnienia, a Aron i synowie jego położyli ręce swoje na głowę tego barana; [23] »Mojżesz zaś zarżnął go, wziął ze krwi jego i pomazał nią chrząstkę prawego ucha Arona, wielki palec u jego prawej ręki i wielki palec u jego prawej nogi. [24] »Mojżesz przywiódł też synów Arona, pomazał krwią tą chrząstkę ucha ich prawego, wielki palec u ich prawej ręki i wielki palec u ich prawej nogi, – i Mojżesz pokropił krwią [pozostałą] ołtarz dookoła. [25] »Następnie wziął łój, wraz z ogonem i wszystkim tłuszczem pokrywającym trzewia, przeponę przy wątrobie, oraz obie nerki wraz z tłuszczem ich i też łopatkę prawą; [26] »z kosza zaś przaśników, znajdującego się przed Wiekuistym, wyjął placek jeden przaśny, placek chleba jeden na oliwie i opłatek jeden i położył na te łoje i na tę łopatkę prawą: [27] »wszystko to złożył na dłonie Arona i na dłonie synów Arona i dokonał nimi obrotu przed Wiekuistym. [28] »Potem zdjął je Mojżesz z dłoni ich i puścił z dymem na ołtarzu obok ofiary całopalnej: ofiarą one upełnomocnienia ku woni miłej, – ofiara to ogniowa dla Wiekuistego. [29] »Mojżesz wziął mostek i dokonał nim obrotu przed Wiekuistym, – z barana upełnomocnienia przypadał Mojżeszowi on w udziele – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [30] »Mojżesz wziął nieco tego oleju pomazania i nieco krwi tej, która była na ołtarzu, pokropił Arona, szaty jego, też i synów jego i szaty ich przy nim, i poświęcił Arona i szaty jego, oraz synów jego i szaty synów jego przy nim. [31] »Mojżesz rzekł wtedy do Arona i do synów jego: „Ugotujcie mięso to u drzwi Namiotu Obecności, tam też spożyjecie je, oraz chleb, który znajduje się w koszu ofiary upełnomocnienia, – wedle przykazania, które obwieściłem, mówiąc: „Aron i synowie jego będą je spożywać”; [32] »pozostałości zaś z mięsa i z chleba tego spalicie w ogniu. [33] »Od drzwi Namiotu Obecności nie odchodźcie przez dni siedem, aż do dnia, gdy upłyną dnie waszego upełnomocnienia, albowiem przez dni siedem będzie On upełnomocniał was. [34] »Tak, jak dziśdnia uczyniono, przykazał Wiekuisty czynić, ażeby was rozgrzeszać. [35] »U drzwi Namiotu Obecności pozostawajcie dniem i nocą przez dni siedem, i przestrzegajcie tego, czego Wiekuisty strzec polecił, ażebyście nie pomarli, gdyż mi przykazano tak”. [36] »Aron i synowie jego wykonali wszystkie przykazania te, które Wiekuisty przykazał przez Mojżesza. 
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.