Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [2] »„W dniu pierwszego nowiu, w pierwszym dniu miesiąca tegoż, wystawisz Przybytek Namiotu Obecności. [3] »Umieścisz tam arkę [Tablic] Świadectwa i zakryjesz arkę zasłoną, wniesiesz stół i ustawisz na nim, co doń należy. [4] »Następnie wniesiesz świecznik i zapalisz lampki jego, [5] »ustawisz ołtarz złoty do kadzenia przed arką Świadectwa i umieścisz zasłonę u drzwi Przybytku. [6] »Następnie ustawisz ołtarz całopalenia przede drzwiami Namiotu Obecności, [7] »ustawisz miednicę, między Namiotem Obecności, a ołtarzem, i nalejesz doń wody. [8] »Urządzisz przedsionek dookoła i zawiesisz zasłonę w bramie przedsionka. [9] »Potem weźmiesz olej pomazania i pomażesz Przybytek oraz wszystko, co jest w nim, czem poświęcisz go, oraz wszystkie sprzęty jego, a on stanie się Świątynią. [10] »Pomażesz ołtarz całopalenia i wszystkie sprzęty jego, czem poświęcisz ołtarz, a ołtarz stanie się czemś Przenajświętszem. [11] »Pomażesz miednicę i podstawę jej, czem poświęcisz ją. [12] »Wreszcie przyprowadzisz Arona i synów jego do drzwi Namiotu Obecności i umyjesz ich wodą. [13] »Wdziejesz na Arona szaty święte i pomażesz go, czem poświęcisz go, ażeby piastował Mi kapłaństwo. [14] »Synów jego przyprowadzisz też, wdziejesz na nich szaty spodnie [15] »i pomażesz ich – tak, jak pomazałeś ojca ich, ażeby piastowali Mi kapłaństwo; a będzie to, ażeby pomazanie ich było gwoli piastowaniu kapłaństwa wieczyście w pokoleniach ich”. [16] »A Mojżesz wykonał, – jak mu wszystko Wiekuisty przykazał, tak on uczynił. [17] »Pierwszego miesiąca roku drugiego, pierwszego dnia miesiąca tego działo się, iż Przybytek został wystawiony. [18] »Mojżesz wystawił Przybytek: On położył podstawy jego, ustawił deski jego, założył zawiasy jego i ustawił słupy jego; [19] »potem rozpostarł Namiot nad Przybytkiem, zaś pokrowiec Namiotu umieścił na nim u góry, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [20] »Następnie wziął Świadectwo [Tablice Świadectwa] i złożył do Arki, założył drążki u arki, położył wieko na arkę z wierzchu, [21] »i wniósł arkę do Przybytku, zawiesił oponę zasłaniającą i zasłonił nią arkę Świadectwa, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [22] »On postawił stół w Namiocie Obecności po stronie północnej Przybytku poza zasłoną [23] »i ustawił na nim rząd chlebów przed Wiekuistym, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [24] »On postawił ołtarz w Namiocie Obecności naprzeciw stołu po stronie południowej Przybytku [25] »i zapalił lampki przed Wiekuistym, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [26] »On postawił ołtarz złoty w Namiocie Obecności przed zasłoną [27] »i kadził na nim kadzidłem wonności, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [28] »On zawiesił kotarę we drzwiach Przybytku, [29] »zaś ołtarz całopalenia ustawił u drzwi Przybytku Namiotu Obecności i składał na nim całopalenia i dary [ofiary mączne bezkrwawe], – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [30] »On ustawił miednicę między Namiotem Obecności, a ołtarzem i wlał tam wodę dla umywania, [31] »ażeby Mojżesz i Aron umywali sobie nią ręce swoje i nogi swoje: [32] »gdy będą wchodzić do Namiotu Obecności, albo gdy będą przystępować do ołtarza, będą się umywali nią, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [33] »Urządził przedsionek dookoła Przybytku Obecności i ołtarza, i zawiesił kotarę u bramy przedsionka; Na tem dokończył Mojżesz dzieła tego. [34] »Potem okrył obłok Namiot Obecności i Majestat Wiekuistego napełnił przybytek, – tak, [35] »iż Mojżesz nie mógł wchodzić do Namiotu Obecności, ponieważ spoczął na nim obłok, a Majestat Wiekuistego wypełniał Przybytek. [36] »Ilekroć obłok unosił się z nad Przybytku, wyruszali Synowie Izraela na pochody swe wszelakie. [37] »Jeśli wszakże obłok nie unosił się, – nie wyruszali, – dopóki nie unosił się, [38] »albowiem obłok Wiekuistego zostawał nad Przybytkiem za dnia, zaś ogień bywał nad nim nocą, wobec całego Domu Izraela – we wszystkich ich pochodach. 
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.