Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 39
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z błękitu, szkarłatu i karmazynu sporządzili szaty przetykane, ażeby pełnić służbę niemi w Świątyni, sporządzili też szaty święte dla Arona, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [2] »Sporządził naramiennik ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego. [3] »Wykuli blaszki ze złota i pokrajali je w nici – do zastosowania wśród błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru, wyrobu przemyślnego. [4] »Sporządzono dlań skrzydła spajające się; na obu krańcach spajał się. [5] »A pas naramiennika, będący na nim, wychodził z niego, tego samego wyrobu, ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [6] »Sporządzili kamienie onyksowe, obwiedzione osadami ze złota, wyryte, jak się wyrzyna pieczęcie, wedle imion [plemion wywodzących się ze] Synów Izraela. [7] »On umieścił je na skrzydłach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla Synów Izraela – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [8] »Sporządzono też napierśnik, wyrobu przemyślnego wedle wyrobu naramiennika, ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego. [9] »Czworobocznym był, podwójnym sporządzili ten napierśnik: piędź długości i piędź szerokości: podwójny. [10] »Nasadzili go czterema rzędami kamieni: – rząd: rubin, topaz i szmaragd – rzędem pierwszym; [11] »rząd drugi: karbunkuł, szafir i jaspis; [12] »trzeci rząd: opal, agat i ametyst, [13] »a czwarty rząd: chryzolit, onyks i beryl; – obwiedzione osadami ze złota w oprawach ich. [14] »Kamieni tych wedle imion Synów Izraela – dwanaście wedle imion ich, rytych na kształt pieczęci, każdy wedle jednego imienia – z dwunastu pokoleń. [15] »Dla napierśnika sporządzili łańcuchy splatane, robotą plecioną, – ze szczerego złota. [16] »Sporządzili dwie osady ze złota i dwa pierścienie ze złota i przymocowali oba pierścienie te na krańcach napierśnika. [17] »Przymocowali obie plecionki ze złota do obu pierścieni na krańcach napierśnika, [18] »zaś oba końce obu plecionek przymocowali do obu osad i umieścili je na skrzydłach naramiennika od strony twarzy. [19] »Następnie sporządzili dwa pierścienie ze złota i przymocowali [je] do obu krańców napierśnika na brzegu po stronie wewnętrznej naramiennika. [20] »Sporządzili też dwa pierścienie ze złota i przymocowali je u dołu, na obu skrzydłach naramiennika od strony twarzy, u spojenia jego powyżej pasa naramiennika. [21] »Potem przywiązali napierśnik przez pierścienie jego do pierścieni naramiennika zapomocą sznurka błękitu, ażeby przylegał do pasa naramiennika, a napierśnik nie zsuwał się z naramiennika – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [22] »Sporządził płaszcz pod naramiennik, wyrobu tkacza, całkowicie z błękitu. [23] »Otwór płaszcza [był] w środku, jak otwór pancerza, zaś dookoła otworu obwódka, ażeby się nie rozdzierał. [24] »Na spodzie tego płaszcza sporządzili jabłuszka granatowe z purpury, szkarłatu i karmazynu kręconego; [25] »sporządzili też dzwonki ze szczerego złota i umieścili dzwonki te między jabłuszkami temi granatowemi na spodzie płaszcza tego dookoła, pomiędzy temi jabłuszkami granatowemi; [26] »dzwonek i jabłuszko granatowe, dzwonek i jabłuszko granatowe na spodzie płaszcza tego dookoła dla pełnienia służby – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [27] »Sporządzili szaty spodnie z bisioru, wyrobu tkacza, dla Arona i dla synów jego, [28] »zawój z bisioru kręconego, [29] »oraz pas z bisioru kręconego, błękitu, szkarłatu i karmazynu wyrobu hafciarskiego, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi. [30] »Sporządzili djadem korony świętej ze szczerego złota, umieścili napis na niej pismem, jak się wyrzyna pieczęć: „Świętość Wiekuistemu”, [31] »i przymocowali doń sznurek z błękitu, ażeby go przywiązać do zawoju u góry, – tak, jak Wiekuisty Przykazał Mojżeszowi. [32] »Tak została zakończoną wszystka praca przy Przybytku Namiotu Obecności: Synowie Izraela wykonali wszystko, – jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, tak oni wykonali: [33] »Oni przynieśli Przybytek do Mojżesza, Namiot i wszystkie sprzęty jego; zapinki jego, oraz deski, zawiasy, słupy i podstawy jego; [34] »pokrowiec ze skór baranich, zabarwionych, na czerwono, pokrowiec ze skór borsuczych i oponę zasłaniającą; [35] »arkę [Tablic] Świadectwa, oraz drążki jej i wieko; [36] »stół, oraz wszystkie sprzęty jego i chleb wystawny; [37] »świecznik szczerozłoty, oraz lampki jego, lampki ustawione w szeregu, wszystkie sprzęty jego, i oliwę do świecenia; [38] »ołtarz złoty; oliwę do pomazania i kadzidło z wonności; kotarę do drzwi Namiotu; [39] »ołtarz miedziany, oraz kratę miedzianą do niego, drążki jego i wszystkie sprzęty jego, miednice i podstawę jej; [40] »zapony przedsionka, słupy i podstawy jego, oraz kotarę do bramy przedsionka, sznury i kołki jej i wszystkie sprzęty do służby Przybytku w Namiocie Obecności; [41] »szaty przetykane do pełnienia służby w Świątyni, szaty święte kapłana Arona i szaty synów jego do piastowania kapłaństwa; [42] »– we wszystkiem, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, – tak wykonali Synowie Izraela wszystką tę robotę. [43] »Mojżesz oglądał całe dzieło to, a oto wykonali je, – jak Wiekuisty przykazał, tak oni wykonali, – i Mojżesz pobłogosławił im. 
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.