Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 38
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sporządził ołtarz całopalenia z drzewa akacjowego: pięć łokci długości i pięć łokci szerokości – czworoboczny, a trzy łokcie wysokości. [2] »Sporządził narożniki jego na czterech węgłach jego, – narożniki jego wychodziły z niego, – i powlókł je miedzią. [3] »Sporządził wszystkie sprzęty ołtarza: garnki, łopatki, kropielnice, widełki i węglarki; wszystkie naczynia jego wykonał z miedzi. [4] »Sporządził do ołtarza kratę wyrobu siatkowego z miedzi, pod okoleniem jego z dołu, do połowy jego. [5] »Odlał cztery pierścienie na czterech węgłach dla kraty miedzianej, jako osady dla drążków. [6] »A drążki te sporządził z drzewa akacjowego, powlókł je miedzią [7] »i przeprowadził drążki te przez te pierścienie po bokach ołtarza, ażeby nimi nosić go: – wydrążonym z desek wykonał go. [8] »Sporządził miednicę z miedzi i podstawę jej z miedzi ze zwierciadeł niewiast, które gromadziły się u drzwi Namiotu Obecności. [9] »Sporządził przedsionek: Po stronie południowej zapony przedsionka z bisioru kręconego – sto łokci; [10] »słupów do nich dwadzieścia, a do nich podstaw dwadzieścia – z miedzi, zaś haczyki słupów tych i obwiedzenia ich – ze srebra, [11] »Po stronie północnej [zapony] – sto łokci, słupów do nich dwadzieścia, a podstaw do nich dwadzieścia, – z miedzi, zaś haczyki u słupów tych i obwiedzenia ich – ze srebra. [12] »Po stronie zachodniej zapony – pięćdziesiąt łokci, słupów do nich dziesięć a podstaw do nich dziesięć, zaś haczyki u słupów tych i obwiedzenia ich – ze srebra. [13] »A po stronie wschodniej – pięćdziesiąt łokci; [14] »zapony – piętnaście łokci dla jednego skrzydła, słupów do nich – trzy, a podstaw do nich – trzy, [15] »a dla drugiego skrzydła tak z tej, jak z drugiej strony bramy przedsionka, zapony – piętnaście łokci, słupów ich trzy, a do nich podstaw trzy. [16] »Wszystkie zapony przedsionka dookoła – z bisioru kręconego. [17] »Podstawy słupów – z miedzi, zaś haczyki u słupów i obwiedzenia ich – ze srebra, powłoka wierzchów ich ze srebra, one zaś [same] obwiedzione srebrem: wszystkie te słupy przedsionka. [18] »Zasłona bramy przedsionka wyrobu hafciarskiego z błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego – dwadzieścia łokci długości, a wysokość w szerokości pięciu łokci zgodnie z zaponami przedsionka. [19] »Słupów do nich cztery, a i podstaw do nich cztery – z miedzi, zaś haczyki ich – ze srebra, oraz powłoka wierzchów ich i obwiedzenia ich – ze srebra. [20] »Wszystkie kołki Przybytku i przedsionka dookoła – z miedzi. [21] »Oto obliczenia dla Przybytku Świadectwa, które zostały obliczone z rozkazu Mojżesza: służba Lewitów [znajdowała się] pod ręką Itamara, syna kapłana Arona. [22] »Běcālěēl syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judejskiego, sporządził wszystko, co Wiekuisty polecił Mojżeszowi; [23] »przy nim był Ohŏliāb, syn Ăchisamacha, ze szczepu Dana, rytownik, tkacz i hafciarz na błękicie, szkarłacie, karmazynie i bisiorze. [24] »Wszystkiego złota, używanego do dzieła tego, [było] – na wszystką robotę Świątyni było złota, złożonego w darze: dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści seklów [szekel], wedle sekla Świątyni. [25] »Srebra policzonego Gminy [było] – sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt i pięć [sekli], wedle sekla Świątyni: [26] »beka od głowy, to jest pół sekla, wedle sekla Świątyni od każdego, idącego do przeglądu od dwudziestoletnich wzwyż, od sześciuset i trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu. [27] »Sto talentów srebra służyło do odlewania podstaw Świątyni i podstaw zasłony: sto podstaw ze stu talentów – po talencie na podstawę. [28] »Zaś z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu [sekli] sporządził haczyki do słupów, powlókł wierzchy ich i opatrzył je w obwiedzenia. [29] »Miedzi, złożonej w darze – siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta sekli. [30] »Z niej sporządził podstawy, drzwi Namiotu Obecności, ołtarz miedziany, kratę miedzianą do niego i wszystkie sprzęty ołtarza, [31] »podstawy przedsionka dookoła, podstawy bramy przedsionka, wszystkie kołki Przybytku i wszystkie kołki przedsionka dookoła. 
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.