Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Arona, do synów jego i do wszystkich Synów Izraela i powiedz im: „Oto to jest to, co Wiekuisty przykazał, mówiąc: [3] »„Każdykolwiek z Domu Izraela, który zarżnie wołu, owcę, albo kozę w obozie, alboteż zarżnie poza obozem, [4] »ale do drzwi Namiotu Obecności nie przywiódł tego, ażeby złożyć w ofierze Wiekuistemu przed Przybytkiem Wiekuistego, – za krew to będzie poczytanem onemu człowiekowi, jak gdyby przelał krew: człowiek ten zostanie wytępiony z pośród ludu swego. [5] »Ażeby Synowie Izraela przynosili bydło swoje rzeźne które oni zwykle zarzynają na otwartem polu, żeby mianowicie przynosili je Wiekuistemu do drzwi Namiotu Obecności, do kapłana i zarzynali je, jako ofiary pokojowe dla Wiekuistego, [6] »a kapłan krwią pokropi ołtarz Wiekuistego u drzwi Namiotu Obecności i puści z dymem tłuszcz dla woni miłej przed Wiekuistym. [7] »Niech nie zarzynają więcej ofiar swoich dla demonów, z którymi oni sprzeniewierzają się. Niech przepisem to wieczystym będzie dla nich w pokoleniach ich”. [8] »Rzekniesz do nich też: „Każdykolwiek z Domu Izraela, lub z przychodniów, którzy przebywają wśród nich, – który przyniesie ofiarę całopalną, lub ofiarę zwykłą, [9] »wszakże nie przyniesie jej do drzwi Namiotu Obecności, ażeby przyrządzić ją dla Wiekuistego, człowiek ten zostanie wytępiony z pośród ludu swego. [10] »Każdykolwiek z Domu Izraela, albo z przychodniów, którzy przybywają wśród nich, który spożyje cokolwiek krwi, zwrócę gniew Mój przeciwko tej osobie, która spożywa krew i wytępię ją z pośród ludu jej. [11] »Gdyż istota cielesna ma siedzibę swoją we krwi, to też Ja ją przeznaczyłem dla was dla ołtarza, ażeby rozgrzeszać dusze wasze, albowiem krew to jest, co istotą tą rozgrzesza. [12] »Dlatego powiedziałem Synom Izraela: „Żadna osoba z pośród was niechaj nie spożywa krwi, ani przychodzeń, który zamieszkał wśród was, niechaj nie spożywa krwi”. [13] »Każdykolwiek z Synów Izraela, lub z przychodniów, którzy zamieszkali wśród nich, który upoluje zwierzynę, albo ptaka jadalnego, – niech rozleje jego krew i niech ją przykryje ziemią. [14] »Albowiem istota wszelkiego ciała, krew jego istotą jego jest, więc rzekłem Synom Izraela: „Nie spożywajcie krwi wszelkiego ciała, albowiem istota wszelkiego ciała we krwi jego jest; – ktokolwiek będzie spożywał – zostanie wytępiony”. [15] »Każda osoba, która spożyje padlinę, albo rozszarpane, tak krajowiec, jak przychodzeń, niech wypierze szaty swoje, umyje się we wodzie i będzie nieczystym, aż do wieczora, poczem stanie się czystym. [16] »Jeżeli zaś nie wypierze i ciała swego nie umyje, – poniesie winę swoją”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 16 3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.