Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Synów Izraela i powiedz im: „Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [3] »Wedle uczynków Kraju Egipskiego, w którym przebywaliście, nie działajcie, ani też wedle uczynków Kraju Kanaanejskiego, do którego wiodę was, nie działajcie, ani też wedle zasad ich nie postępujcie. [4] »Natomiast wykonywujcie prawa Moje i przestrzegajcie przepisów Moich, ażeby postępować wedle nich. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [5] »Przestrzegajcie przepisów Moich i praw Moich, które człowiek winien wykonywać, ażeby żyć wedle nich. Ja jestem Wiekuistym. [6] »Ktokolwiekbądź do żadnej swojej osoby pokrewnej nie zbliżajcie się, ażeby odsłaniać srom. Ja jestem Wiekuistym. [7] »Sromu ojca swojego, ani sromu matki swojej nie odsłaniaj: matką twoją ona jest; – nie odsłaniaj sromu jej. [8] »Nie odsłaniaj sromu ojca twego: sromem ojca twego jest. [9] »Co do sromu siostry twojej, córki ojca twego, albo matki twojej, urodzonej w domu, lub też urodzonej zewnątrz, – nie odsłaniaj sromu ich. [10] »Co do sromu syna twego, lub też córki córy twojej, – nie odsłaniaj sromu ich, gdyż są one sromem twoim. [11] »Co do sromu córki żony ojca twego, urodzonej z ojca twego: ona twoją siostrą jest, – nie odsłaniaj sromu jej. [12] »Nie odsłaniaj sromu siostry ojca twego: krewną ona ojca twego. [13] »Nie odsłaniaj sromu siostry matki twojej: krewną ona matki twojej. [14] »Nie odsłaniaj sromu brata ojca twego, nie zbliżaj się do jego żony: ciotką ona twoją jest. [15] »Nie odsłaniaj sromu synowej twojej: żoną ona syna twego. [16] »Nie odsłaniaj sromu żony brata twego: sromem ona brata twego. [17] »Nie odsłaniaj sromu kobiety i jej córki, nie pojmuj również córki syna jej, ani córki córy jej, ażeby odsłaniać srom jej: pokrewieństwem one są; byłoby to wszeteczeństwem. [18] »Nie pojmuj kobiety obok siostry jej ku współzawodnictwu, ażeby odsłaniać srom jej przy niej za jej życia. [19] »Nie zbliżaj się do małżonki w porze nieczystego oddalenia jej, ażeby jej odsłaniać srom. [20] »Nie obcuj ze żoną bliźniego twego, przez co staniesz się nieczystym. [21] »Nie oddawaj z potomstwa swego, ażeby odwieźć Molochowi [Mōlech], ażebyś nie znieważył Imienia Boga twojego, Ja jestem Wiekuistym. [22] »Nie obcuj z mężczyzną, – tak, jak z kobietą: to jest wstrętne. [23] »Nie obcuj ze żadnem zwierzęciem, przez co staniesz się nieczystym, – też i kobieta niech nie staje przed zwierzęciem, ażeby z niem obcować: to jest sprośnością. [24] »Nie zanieczyszczajcie siebie sami tem wszystkiem, albowiem wszystkiem tem skalały się narody owe, które Ja odprawię gwoli wam, [25] »i skalał się Kraj, więc nawiedziłem na nim winę jego i Kraj wypluł swych mieszkańców. [26] »Przestrzegajcie zatem wy przepisów Moich i praw Moich i nie popełniajcie niczego z wszystkich tych wszeteczeństw, tak krajowiec, jak i przychodzeń, który zamieszkał wśród was, [27] »– albowiem wszystkie te sprośności popełniali mieszkańcy Kraju, którzy byli przede wami, iż Kraj stał się nieczystym, –  [28] »ażeby Kraj nie wypluwał za to was, iż go będziecie kalać, tak, jak wypluł naród, który był przed wami. [29] »Albowiem ktokolwiek popełni cokolwiek z wszystkich tych sprośności, – osoby te zostaną wytępione, które to popełnią, z pośród ludu swego. [30] »Strzeżcie, co wam strzec kazałem, ażeby nie popełniać nic ze sprośności ustanowionych, które popełniano przed wami, ażebyście nie kalali niemi siebie sami. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. 
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.