Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Adam poznał żonę swą Ewę; ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: „Nabyłam mężczyznę od Wiekuistego”. [2] »Następnie urodziła brata jego Abla [Hebel]. Abel był pasterzem trzód, zaś Kain był rolnikiem. [3] »Po okresie czasu działo się, iż Kain przyniósł dar [mincha] Wiekuistemu z ziemiopłodów, [4] »a Abel przyniósł również pierworodne z trzody swojej i tłuszcz ich. Wiekuisty zwrócił się do Abla i do jego daru, [5] »zaś nie zwrócił się do Kaina, ni do daru jego. Gniewało to Kaina bardzo i lica jego zapadły. [6] »I Wiekuisty rzekł do Kaina: „Czemuż rozgniewało to ciebie, dlaczego zapadły twe lica? [7] »Wszak, jeśli będziesz czynił dobrze – przebaczenie, a jeśli nie będziesz dobrze czynił – wina będzie czyhać u drzwi, ku tobie jej dążenie, lecz ty będziesz władał nad nią”. [8] »Kain rzekł do swojego brata Abla... A kiedy byli w polu, stało się, iż Kain powstał na brata swego Abla i zabił go. [9] »Wtem Wiekuisty rzekł do Kaina: „Gdzież brat twój Abel?” „Nie wiem” – odrzekł – „czyż jestem stróżem mego brata?”. [10] »A On rzekł: „Cóżeś ty zrobił?! krew brata twego skarży się przedemną głośno z ziemi. [11] »Wyklęty ty odtąd ze ziemi, która rozwarła paszczę swoją, ażeby przyjąć z ręki twojej krew twojego brata. [12] »Gdy ty będziesz uprawiał ziemię, nie będzie Ci ona dawała więcej swoich sił. Będziesz tułaczem i zbiegiem na ziemi”. [13] »Nato Kain rzekł do Wiekuistego: „Czy za wielka wina moja, ażeby ją znieść? [14] »Skoro wygnałeś mnie dziś z tej ziemi, – alboż przed tobą się ukryję, – i stanę się zbiegiem, tułaczem na ziemi, zabije mnie każdy, kto mnie spotka”. [15] »A Wiekuisty rzekł do niego: „Zaiste, ktokolwiek zabiłby Kaina, – siedmiokrotnie będzie on pomszczony”, i Wiekuisty uczynił Kainowi znak, ażeby nie zabijał jego nikt, kto go spotka. [16] »Kain odszedł od Wiekuistego i osiadł w Kraju Nod [Tułaczki] na wschód od Edenu. [17] »Kain poznał żonę swoją; ona poczęła i urodziła Chănocha. On zbudował miasto i nazwał to miasto Chănoch wedle imienia syna swojego. [18] »Chănochowi urodził się Irad, Iradowi urodził się Měchujael, Měchujaelowi urodził się Mětuszael, a Mětuszaelowi urodził się Lemech. [19] »Lemech wziął sobie dwie żony: na imię jednej Ada, drugiej zaś na imię Cyla [Cilla]. [20] »Ada urodziła Jabala, który był ojcem mieszkańców namiotów, hodujących bydło. [21] »Brat jego nazywał się Jubal, który był ojcem wszystkich, którzy dzierżą flet i harfę. [22] »A Cyla urodziła też: Tubalkaina, kującego przemyślnie miedź i żelazo, i siostrę Tubalkaina Naămę. [23] »Lemech rzekł raz do żon swoich: „Ado i Cylo, słuchajcie głosu mego, żony Lemecha zważajcie na mą mowę! Zaprawdę! męża zabijam za ranę moją, chłopca za mój siniec. [24] »Albowiem, skoro Kain został siedmiokroć pomszczony, to Lemech siedemdziesięciosiedmiokrotnie”. [25] »Adam poznał znowu żonę swoją; ona urodziła syna i nazwała go Szet, „gdyż Bóg potomstwo dał mi inne miasto Abla, ponieważ jego zabił Kain”. [26] »Szetowi też syn urodził się, którego nazwał Ěnosz. Wówczas zaczęto wzywać Imienia Wiekuistego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.