Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto księga potomków Człowieka [Adama]. Kiedy Bóg stworzył Adama, uczynił On go na podobieństwo Boże; [2] »Stworzył ich mężczyzną i kobietą, pobłogosławił ich i nadał miano im człowieka [adam] wówczas, gdy zostali stworzeni. [3] »Adam przeżył lat sto i trzydzieści, gdy miał syna na podobieństwo swoje i na kształt swój, któremu nadał imię Szet. [4] »Dnie Adama po zrodzeniu Szeta wynosiły osiemset lat; on miał synów i córki. [5] »Wszystkie dnie Adama, które przeżył, wynosiły dziewięćset trzydzieści lat i umarł. [6] »Szet przeżył sto pięć lat i miał Ěnosza. [7] »Po zrodzeniu Ěnosza żył Szet osiemset siedem lat i miał synów i córki. [8] »Wszystkie dnie Ěnosza wynosiły dziewięćset i pięć lat i umarł. [9] »Ěnosz przeżył lat dziewięćdziesiąt, gdy miał Kēnāna. [10] »Po zrodzeniu Kēnāna żył Ěnosz osiemset piętnaście lat i miał synów i córki. [11] »Wszystkie dnie Ěnosza wynosiły dziewięćset pięć lat i umarł. [12] »Kēnan przeżył siedemdziesiąt lat i miał Mahălal’ela. [13] »Po zrodzeniu Mahălale’la żył Kēnan lat osiemset czterdzieści i miał synów i córki. [14] »Wszystkie dnie Kēnana wynosiły dziewięćset dziesięć lat i umarł. [15] »Mahălal’el przeżył lat sześćdziesiąt i pięć i miał Jereda. [16] »Po zrodzeniu Jereda, żył Mahălal’el lat osiemset i trzydzieści i miał synów i córki. [17] »Wszystkie dnie Mahălal’ela wynosiły osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł. [18] »Jered przeżył sto sześćdziesiąt dwa lat, gdy miał Chănocha. [19] »Po zrodzeniu Chănocha żył Jered osiemset lat i miał synów i córki. [20] »Wszystkie dnie Jereda wynosiły lat dziewięćset sześćdziesiąt dwa i umarł. [21] »Chănoch przeżył lat sześćdziesiąt i pięć i miał Mětuszelacha. [22] »Po zrodzeniu Mětuszelacha postępował Chănoch z Bogiem lat trzysta i miał synów i córki. [23] »Wszystkie dnie Chănocha wynosiły lat trzysta sześćdziesiąt i pięć. [24] »Chănoch postępował z Bogiem; a niema go, ponieważ Bóg zabrał go. [25] »Mětuszelach przeżył lat sto osiemdziesiąt i siedem i miał Lemecha. [26] »Po zrodzeniu Lemecha żył Mětuszelach lat siedemset osiemdziesiąt dwa i miał synów i córki. [27] »Wszystkie dnie Mětuszelacha wynosiły lat dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i miał synów i córki. [28] »Lemech przeżył lat sto osiemdziesiąt i dwa i miał syna, [29] »któremu nadał imię Noach [Noe], mówiąc niejako: „On nas pocieszy [ze jěnachāmenu] w trudzie naszym i w mozole rąk naszych na ziemi, którą Wiekuisty przeklął”. [30] »Po zrodzeniu Noego żył Lemech lat pięćset osiemdziesiąt pięć i miał synów i córki. [31] »Wszystkie dnie Lemecha wynosiły lat siedemset siedemdziesiąt i siedem i umarł. [32] »Noe był w wieku pięciuset lat, gdy on [Noe] miał Szema, Chama i Jefeta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.