Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cała Gmina Synów Izraela wyruszyła z Pustyni Synu w pochody swoje wedle rozkazu Wiekuistego. Oni rozłożyli się obozem w Rěfidim, ale nie było tam wody do picia dla ludu. [2] »Wtedy lud spierał się z Mojżeszem: „Dawajcie nam – mówili – wody, ażebyśmy pili!” Mojżesz zaś rzekł do nich: „Czemuż wiedziecie zemną spór? Czemuż doświadczacie Wiekuistego?” [3] »Lud tam wszakże był spragniony wody, więc lud szemrał przeciwko Mojżeszowi i mówił: „Nacóż to wywiodłeś nas z Egiptu, ażeby zamorzyć mnie i dzieci moje i dobytek mój pragnieniem?” [4] »Wtedy Mojżesz zawołał błagalnie do Wiekuistego, mówiąc; „Cóż uczynię ja ludowi temu? mało co jeszcze, a oni ukamienują mnie”. [5] »Nato Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Wyjdź przed lud i zabierz ze sobą niektórych starszych Izraela, a i laskę swoją, którą raziłem Rzekę, zabierz w ręku swojem i pójdź. [6] »A Ja oto będę stał przed tobą tam na skale w Chorebie, ty uderzysz w skałę tę, a będzie z niej wychodzić woda, którą lud ten będzie pił”. Mojżesz uczynił tak wobec starszych Izraela. [7] »Miejscowość tę nazwano Massa-u’Mměriba [Doświadczenie i Kłótnia] z powodu kłótni Synów Izraela i ponieważ doświadczali Wiekuistego, mówiąc [niejako]: „Izali jest Wiekuisty wśród nas, czy też nie?” [8] »Wówczas nadciągnął Ămālēk i walczył z Izraelem w Rěfidim. [9] »Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: „Wybierz nam mężów i wyrusz, walcz z Amalekiem, sam zaś będę jutro stał na pagórka szczycie – z laską Bożą w ręku mojem”. [10] »Jozue uczynił tak, jak Mojżesz rzekł do niego, co do boju z Ămalēkiem; Mojżesz zaś, Aron i Chur, wyszli na pagórka szczyt. [11] »Tu działo się, iż ilekroć Mojżesz podnosił rękę swoją – przemagał Izrael, ilekroć zaś opuszczał rękę swoją – przeważał Amalēk. [12] »Ręce Mojżesza były wszakże ociężałe, więc wzięli kamień i podłożyii mu, a on usiadł na nim, Aron zaś i Chur podpierali ręce jego, jeden z tej, a drugi z tamtej strony, i ręce jego wytrwały tak, aż gdy zachodziło słońce. [13] »Wtedy Jozue poraził Ămalēka i lud jego ostrzem miecza. [14] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Zapisz to sobie na pamiątkę do księgi i odczytaj to wobec Jozuego: „Zaprawdę! Ja wymażę w zupełności pamięć Ămalēka z pod niebios”. [15] »Mojżesz zbudował ołtarz, nazwał go: „Adonaj–Nissi” [Wiekuisty – sztandarem moim] [16] »i rzekł: „Zaiste Wiekuisty poprzysiągł na tron Swój: „Wojna Wiekuistemu z Ămalēkiem z pokolenia na pokolenie”. 
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.