Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Bóg wspomniał Noego i wszystkie zwierzęta i bydło wszelakie, które z nim były w arce, i Bóg powiódł wiatr po ziemi wody uciszyły się; [2] »źródła otchłani i spusty niebios zawarły się i deszcz ustał z nieba. [3] »I ustępowały wody ze ziemi, ustępując wciąż i wody opadały po upływie dni stu i pięćdziesięciu. [4] »I arka spoczęła na Górach Ararat siódmego miesiąca, siedemnastego dnia w miesiącu. [5] »Wody opadały wciąż, aż do miesiąca dziesiątego; dziesiątego miesiąca, pierwszego dnia w miesiącu ukazały się wierzchołki gór. [6] »Po upływie czterdziestu dni działo się, iż Noe otworzył okno arki, którą był zrobił, [7] »i wypuścił kruka, który latał tam i napowrót, dopóki nie zeschła woda ze ziemi. [8] »On wypuścił też i gołębicę od siebie, ażeby widzieć czy zmalały wody z powierzchni ziemi. [9] »Ale gołębica nie znalazła przystanku dla stopy swej nogi, więc wróciła do niego do arki, albowiem wody były na powierzchni całej ziemi, – on zaś wyciągnął rękę swoją, ujął ją i zabrał ją do siebie do arki. [10] »Przeczekał jeszcze dni siedem dalszych i wypuścił ponownie gołębicę z arki. [11] »A gołębica wróciła do niego pod wieczór i oto w jej dziobie listek uszczknięty z oliwnego drzewa: Noe poznał, iż wody zmalały na ziemi. [12] »Przeczekał dni jeszcze siedem dalszych i wypuścił gołębicę, która nie wróciła już więcej do niego. [13] »Wówczas działo się sześćset pierwszego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia w miesiącu: wody zeschły ze ziemi i Noe usunął dach arki i ujrzał, iż oto zeschła powierzchnia ziemi. [14] »Drugiego miesiąca, dwudziestego siódmego dnia w miesiącu, wyschła ziemia. [15] »I Bóg powiedział do Noego, mówiąc: [16] »„Wynijdź z arki ty i żona twoja, synowie twoi i żony synów twoich. [17] »Wszystkie zwierzęta, które są u ciebie, z wszystkich istot cielesnych, z ptactwa, z bydła i płazów wszelakich, pełzających po ziemi, wywiedź ze sobą, ażeby się zaroiły na ziemi, ażeby się rozradzały i rozmnażały na ziemi. [18] »Noe wyszedł, a z nim synowie jego, żona jego i żony synów jego. [19] »Wszystkie zwierzęta, robactwo wszelakie i wszystkie ptaki, wszystko co pełza po ziemi według rodzajów swoich – wyszły z arki. [20] »Noe zbudował ołtarz i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył całopalenia na ołtarzu. [21] »Wiekuisty przyjął woń wdzięczną i powiedział w Umie Swoim: „Nie będę już więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, albowiem zamiary umysłu ludzkiego złe są od jego zarania i już więcej nie będę wytracał wszystkiego, co żyje, tak jak uczyniłem. [22] »Odtąd przez wszystkie dnie tej ziemi zasiew i żniwo, zimno i upał, lato i zima, dzień i noc – nie ustaną”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.