Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 32
«  1 Księga Mojżeszowa 31 1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(32:2) Jakób zaś poszedł drogą swoją i aniołowie Boga spotkali go. [2] »(32:3) Jakób, skoro ujrzał ich, rzekł: „To jest Obóz [Machănē] Boży” i nazwał miejscowość tę Machănajim. [3] »(32:4) Wówczas posłał Jakób posłańców do brata swojego Ezawa, do Kraju Seiru, do dziedziny Ědōmu [4] »(32:5) i polecił im, mówiąc: „Tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi: „Tak rzekł sługa twój Jakób: „U Labana przebywałem i zabawiłem dotychczas. [5] »(32:6) Posiadłem woły, osły i trzodę, służących i służebnice, – posyłam oznajmić to panu mojemu, ażeby znaleźć łaskę u ciebie”. [6] »(32:7) Posłańcy ci wrócili do Jakóba, mówiąc: „Przybyliśmy do brata twojego, do Ezawa, ale on też idzie na spotkanie twoje, a z nim czterysta ludzi”. [7] »(32:8) Jakób strwożył się bardzo i przeraził się: – więc podzielił lud, który miał przy sobie, oraz trzodę, rogaciznę i wielbłądy na dwa obozy [8] »(32:9) i rzekł: „Jeżeli Ezaw przybędzie do jednego obozu i porazi go, ocaleje obóz pozostały”. [9] »(32:10) I Jakób rzekł: „Boże ojca mojego Abrahama, Boże ojca mojego Izaka, Wiekuisty, który rzekłeś do mnie: „Powróć do kraju twojego, do ojczyzny twojej, a ja będę dobrze czynił tobie, [10] »(32:11) nie zasłużyłem na te łaski wszystkie, ni na całą wierność tę, które okazałeś słudze Twemu, albowiem o kiju swoim przekroczyłem Jordan ten, a teraz zamieniłem się na dwa obozy. [11] »(32:12) Wyswobodź mnie więc z ręki brata mego, z ręki Ezawa, ponieważ obawiam się jego, ażeby nie przybył i nie ubił mnie – matkę razem z dziećmi. [12] »(32:13) A Ty wszak rzekłeś: „Będę zaiste dobrze czynił tobie, uczynię potomstwo twoje jak piasek przy morzu, który, nie daje zliczyć się dla mnogości”. [13] »(32:14) On przenocował tam owej nocy i wziął z tego, co miał pod ręką, podarunek dla brata swojego Ezawa: [14] »(32:15) dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, [15] »(32:16) trzydzieści wielbłądów dojnych, wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów i dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt, [16] »(32:17) wręczył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich: „Pójdźcie przedemną i czyńcie odstęp pomiędzy stadem jednem, a drugiem”. [17] »(32:18) Następnie polecił pierwszemu, mówiąc: „Gdy spotka ciebie brat mój Ezaw, i zapyta się, mówiąc: „Czyim jesteś, dokąd idziesz i czyje te przed tobą?” [18] »(32:19) Tedy powiesz: „Sługi twojego Jakóba; podarunek to posłany panu memu Ezawowi, a on też oto sam za nami”. [19] »(32:20) On polecił też tak drugiemu, też trzeciemu i też wszystkim, którzy kroczyli za temi stadami, mówiąc: „Tak rzekniecie do Ezawa, gdy go napotkacie [20] »(32:21) i powiecie: „A też oto brat twój Jakób za nami”, albowiem mówił: „Przebłagam go darem tym, który ciągnie przedemną, potem ujrzę jego samego, może przyjmie mnie łaskawie”. [21] »(32:22) Dar ten ruszył przed nim, a sam nocował nocy owej w obozie. [22] »(32:23) W nocy tej wstał i zabrał obie żony, obie służebnice swoje i jedenaścioro dzieci swoich, – i przeprawił się wbród przez Jabbok: [23] »(32:24) on wziął ich i przeprawił ich przez ten potok, on przeprawił też i wszystko, co posiadał. [24] »(32:25) Ale Jakób sam pozostał i mąż [isz] pasował się z nim aż gdy jutrzenka wzeszła, [25] »(32:26) a skoro tenże widział, że nie podoła mu, tknął go za staw biodra jego i staw biodra Jakóba zwichnął się w czasie, gdy on mocował się z nim, [26] »(32:27) i rzekł [anioł]: „Puść mnie, gdyż jutrzenka wzeszła”, lecz on odrzekł: „Nie puszczę ciebie, chybaże mnie pobłogosławisz”. [27] »(32:28) Nato rzekł [anioł] do niego, „Jak się zowiesz?” a on rzekł: „Jakób”, [28] »(32:29) wówczas rzekł: „Nie będziesz więcej zwał się: „Jakób”, lecz „Izrael” [Jisrael], albowiem zmagałeś [sarita] się z istotą Boską i z mężami, a podołałeś”. [29] »(32:30) Jakób zapytał się, i rzekł, „Powiedzno mi imię swoje”, a on powiedział: „Czemu pytasz się o imię moje?” i błogosławił jemu tam. [30] »(32:31) Jakób nazwał tę miejscowość: „Pěńiēl”, gdyż „widziałem istotę Boską twarz w twarz [panim el panim], a osoba moja ocalała”. [31] »(32:32) Słońce wschodziło mu, gdy minął Pěnūēl, będąc chromym w biodrze swojem. [32] »(32:33) Dlatego nie jedzą Synowie Izraela żyły skurczonej, która znajduje się przy stawie biodra, do dnia dzisiejszego, ponieważ tknął za staw biodra Jakóba, za żyłę skurczoną. 
«  1 Księga Mojżeszowa 31 1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.