List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, [który] wzbudził go od umarłych; [2] »I [którzy są] ze mną wszyscy bracia, zborom Galackim. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa, [4] »[Który] wydał samego_siebie za grzechy nasze, aby wyrwał nas z wieku teraźniejszego złego według woli Boga i Ojca naszego; [5] »Któremu chwała na wieki wieków. Amen. [6] »Dziwuję_się, że tak prędko się_przenosicie od [tego, który] powołał was w łasce Chrystusowej, do inszej ewangelii; [7] »Która nie jest inna; tylko niektórzy są, [co] turbują was i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. [8] »Ale choćbyśmy i my albo anioł z nieba opowiadał_Ewangelię mimo [tę], którą opowiadaliśmy wam, przeklęty niech_będzie. [9] »Jako przedtem_powiedziałem i teraz znowu mówię: Jeśliby ktoś wam ewangelię_opowiadał mimo [tę], którą przyjęliście, przeklęty niech_będzie. [10] »[Czyż] teraz bowiem ludzi namawiam, czy Boga? Albo szukam, [abym] ludziom się_podobał? Jeśli jeszcze ludziom [chciałbym] się_podobać, Chrystusowym sługą nie byłbym. [11] »Oznajmuję bowiem wam, bracia, Ewangelię, [która] jest_opowiadana ode mnie, że nie jest według człowieka. [12] »Ani bowiem ja od człowieka wziąłem ją, ani się_nauczyłem, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Słyszeliście bowiem [o] moim obcowaniu niekiedy w żydostwie, że w nadmiarze prześladowałem zbór Boży i burzyłem go; [14] »I postępowałem w żydostwie nad wiele rówieśników w narodzie moim, nader gorliwym_miłośnikiem będąc ojczystych moich ustaw. [15] »Gdy jednak upodobało_się Bogu, [który] odłączył mnie z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, [16] »[Aby] objawił Syna swego we mnie, abym opowiadał go między poganami, wnetże nie radziłem_się ciała i krwi; [17] »Ani wróciłem_się do Jerozolimy, do [tych, którzy byli] przede mną apostołami, ale szedłem do Arabii i zasię wróciłem_się do Damaszku. [18] »Potem, po trzech latach, wróciłem_się do Jerozolimy, [aby] poznać Kefasa, i mieszkałem u niego dni piętnaście. [19] »Innego zaś [z] apostołów nie widziałem, oprócz Jakóba, brata Pańskiego. [20] »Co zaś piszę wam, oto przed Bogiem, że nie kłamię. [21] »Zatem przyszedłem do krain Syrii i Cylicji; [22] »Byłem zaś nieznajomym [z] twarzy zborom judzkim, [które są] w Chrystusie; [23] »Tylko zaś usłyszeli byli, że [ten, który] prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył. [24] »I chwalili ze mnie Boga. 
  List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.