«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi! Nie z brakowaniem_osób miejcie wiarę Pana naszego Jezusa, Chrystusa, [który jest] chwalebny. [2] »Gdyby bowiem wszedł do zgromadzenia waszego mąż, mając_pierścień_złoty, w szacie świetnej, wszedłby też i ubogi w podłym odzieniu: [3] »I wejrzelibyście na [tego, co] ma szatę świetną, a rzeklibyście: Ty, siądź tu poczciwie! A ubogiemu rzeklibyście: Ty, stój tam albo siądź tu pod podnóżkiem moim! [4] »[Azaż] nie uczyniliście_różności między sobą i [nie] staliście_się sędziami myśli złych? [5] »Słuchajcie, bracia moi mili! [Azaż] Bóg nie obrał ubogich [na] świecie, [aby byli] bogatymi w wierze i dziedzicami obietnicy, którą obiecał [tym, którzy] miłują go? [6] »Wy zaś znieważyliście ubogiego. [Azaż] nie bogacze gwałtem_uciskają was i [czy nie] oni pociągają was do sądów? [7] »[Azaż] nie oni bluźnią zacne imię, [które] jest_wzywane nad wami? [8] »Jeśli tedy zakon pełnicie królewski według Pisma: Będziesz_miłował bliźniego twego jako samego_siebie, dobrze czynicie. [9] »Jeśli zaś osobami_brakujecie, grzech popełniacie, będąc_przekonani od zakonu jako przestępcy. [10] »Ktokolwiek bowiem wszystek zakon zachowałby, upadłby zaś w jednym, stał_się wszystkich winien. [11] »Bo [który] rzekł: Nie będziesz_cudzołożył, rzekł też: Nie będziesz_zabijał, jeśli zaś nie cudzołożyłbyś, zabiłbyś jednak, stałeś_się przestępcą zakonu. [12] »Tak mówcie i tak czyńcie jako [ci, którzy] według zakonu wolności macie być_sądzeni. [13] »Albowiem sąd bez_miłosierdzia [będzie temu, co] nie czynił miłosierdzia; chlubi_się miłosierdzie [przeciwko] sądowi. [14] »Cóż [za] pożytek, bracia moi, jeśliby rzekł ktoś, [że] wiarę ma, uczynków zaś nie miałby? Izali może wiara zbawić go? [15] »Gdyby brat albo siostra nieodziani byli i schodziłoby [im na] powszedniej żywności, [16] »Rzekłby zaś im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie_się i najedzcie_się, nie dalibyście zaś im potrzeb ciału [należących], cóż [za] pożytek? [17] »Także i wiara, jeśli nie miałaby uczynków, martwa jest w sobie_samej. [18] »Ale rzecze ktoś: Ty wiarę masz, a_ja uczynki mam; ukaż mi wiarę twoją bez uczynków, a_ja tobie ukażę z uczynków moich wiarę. [19] »Ty wierzysz, że jeden jest Bóg, dobrze czynisz; i demony wierzą, wszakże drżą, [20] »Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest? [21] »Abraham, ojciec nasz, [izali] nie z uczynków usprawiedliwiony_jest, [gdy] ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? [22] »Widzisz, że wiara współdziałała [z] uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonała_się_stała. [23] »I wypełniło_się Pismo, [które] mówi: uwierzył zaś Abraham Bogu i przyczytano mu [to] ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany_jest. [24] »Widzicie, że z uczynków usprawiedliwiony_bywa człowiek, a nie z wiary tylko. [25] »Także też i Rachab, wszetecznica, [izali] nie z uczynków jest_usprawiedliwiona, [gdy] przyjęła posłów i inną drogą wypuściła? [26] »Jako bowiem ciało bez ducha martwe jest, tak i wiara bez uczynków martwa jest. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.