Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DAWIDA: Błogosław Pana, duszo moja, i wszystko, co we mnie jest, imię Jego święte! [2] »Błogosław Pana, duszo moja, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! [3] »Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje i uzdrawia wszystkie choroby twoje; [4] »Który wybawia od grobu życie twe, który cię koronuje dobrocią i zmiłowaniem; [5] »Który nasyca dobrami duszę twoją; że odnawia się jako orła młodość twoja. [6] »Pan sprawuje sprawiedliwość i wywodzi prawo wszystkim uciśnionym! [7] »Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, dzieciom Izraelskim swoje czyny. [8] »Miłosierny i łaskawy jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiej dobroci. [9] »Nie będzie się zawsze prawował i gniewu wiecznie chował. [10] »Nie postępuje z nami według grzechów naszych, i nie oddaje nam według nieprawości naszych. [11] »Lecz jak wysokie są niebiosa nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego nad tymi, którzy się Go boją; [12] »Jak daleki jest wschód od zachodu, oddalił od nas występki nasze. [13] »Jak się ojciec lituje nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. [14] »Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, że jesteśmy prochem. [15] »Dni człowieka są jak trawa: kwitnie jak kwiat polny; [16] »Gdy wiatr nad nim przejdzie, niema go, i miejsce jego nie zna go więcej. [17] »Ale dobroć Pana trwa od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego nad dziećmi dzieci. [18] »Tych, którzy zachowują przymierze Jego i pamiętają o zarządzeniach Jego, aby je wykonywać. [19] »Pan na niebiosach utwierdził tron Swój, a królestwo Jego obejmuje wszechświat. [20] »Błogosławcie Pana, aniołowie Jego, potężni siłą, którzy wykonujecie słowo Jego, posłuszni głosowi słowa Jego! [21] »Błogosławcie Pana, wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, którzy wykonujecie upodobanie Jego. [22] »Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław Pana, duszo moja! 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl