Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MIŁUJĘ Pana, bo słucha głosu mego, błagania mojego; [2] »Albowiem skłonił ucho Swoje ku mnie: dlatego chcę Go wzywać przez całe życie swoje. [3] »Omotały mię były więzy śmierci i uciśnienia piekielne opadły mię; spotkałem ucisk i żałość, [4] »Wtedy wezwałem imienia Pańskiego: "O Panie, wybaw duszę moją!" [5] »Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, i Bóg nasz jest miłosierny. [6] »Pan chroni prostodusznych; byłem nędzny, a On wybawił mię. [7] »Wróć się, duszo moja, do spokoju swego! albowiem Pan dobrze ci uczynił. [8] »Albowiem wybawiłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogę moją od upadku. [9] »Będę chodził przed Panem w krainie żyjących, [10] »Wierzę, dlatego mówię. Ale byłem bardzo upokorzony; [11] »Rzekłem był w trwodze swojej: "Wszyscy ludzie są kłamcy!" [12] »Jak odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, mnie okazane? [13] »Kielich zbawienia wezmę i wzywać będę imienia Pańskiego; [14] »Ślubowania moje oddam Panu, tak, w obecności wszystkiego ludu Jego [15] »Cenna jest w oczach Pańskich śmierć pobożnych Jego. [16] »O Panie, ja przecież jestem sługą Twoim, jestem sługą Twoim, synem służebnicy Twojej; rozwiązałeś więzy moje. [17] »Tobie będę ofiarował ofiary chwały, i wzywał imienia Pańskiego; [18] »Ślubowania moje oddam Panu, tak, w obecności wszystkiego ludu Jego, [19] »W przedsionkach domu Pańskiego, w pośrodku ciebie, Jerozolimo. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl