Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NIE nam, Panie, nie nam, ale imieniowi Swemu daj cześć dla dobroci Swojej i dla prawdy Swojej! [2] »Czemuż mają mówić narody: "Gdzież więc jest Bóg ich?" [3] »Lecz Bóg nasz jest na niebiosach; czyni wszystko, co chce. [4] »Ich bożki są srebro i złoto, wyrób rąk ludzkich. [5] »Mają usta, a nie mówią; mają oczy, a nie widzą; [6] »Mają uszy, a nie słyszą; mają nos, a nie wąchają; [7] »Mają ręce, a nie dotykają; mają nogi, a nie chodzą; nie wydają żadnego dźwięku gardłem swojem. [8] »Podobni im są, którzy je czynią, każdy, kto im ufa. [9] »Izraelu, ufaj Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich. [10] »Domie Aarona, ufajcie Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich! [11] »Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich. [12] »Pan pamiętał o nas, On będzie błogosławił; On będzie błogosławił domowi Izraela, błogosławił domowi Aarona! [13] »On będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, małym wraz z wielkimi. [14] »Niechaj Pan rozmnoży was, was samych i dzieci wasze. [15] »Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. [16] »Niebo jest niebem Bożem, lecz ziemię dał dzieciom ludzkim. [17] »Umarli nie chwalą Pana, ani żaden, kto zstępuje do krainy milczenia; [18] »Ale my będziemy uwielbiali Pana odtąd aż na wieki. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl