Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 123
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIESŃ pielgrzymstwa. Oczy swoje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. [2] »Oto, jak oczy sług na rękę panów swoich, jak oczy służebnicy na rękę pani swej, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż będzie łaskawy dla nas. [3] »Bądź nam łaskaw, Panie, bądź nam łaskaw; gdyż bardzo jesteśmy nasyceni wzgardą. [4] »Bardzo jest nasycona dusza nasza szyderstwem beztroskich i wzgardą pysznych! 
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl