Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! ŚPIEWAJCIE Panu pieśń nową, chwałę Jego w zebraniu pobożnych! [2] »Izrael niech się raduje ze swego Stwórcy; dzieci Syjonu niech się głośno weselą z Króla swego! [3] »Niechaj chwalą imię Jego z pląsaniem, przy tamburinie i przy lutni niechaj Mu śpiewają. [4] »Albowiem Pan ma upodobanie w ludzie Swoim; ozdabia pokornych zbawieniem. [5] »Pobożni niechaj się weselą ze wspaniałości, niech wykrzykują radośnie na łożach swoich. [6] »W krtani ich niech będzie pochwalne wywyższenie Boga, a miecz obosieczny w rękach ich, [7] »Aby wykonywać pomstę nad poganami i karę nad narodami, [8] »Aby wiązać łańcuchami królów ich, a zacnych ich — żelaznemi okowami; [9] »Aby wykonać nad nimi sąd, który jest zapisany. To jest cześć dla wszystkich pobożnych Jego. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl