Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! CHWALCIE Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! [2] »Chwalcie Go, wszyscy aniołowie Jego; chwalcie Go, wszystkie wojska Jego! [3] »Chwalcie Go, słońce i księżycu; chwalcie Go, wszystkie świecące gwiazdy! [4] »Chwalcie Go wy, niebiosa nad niebiosami, i wy, wody nad niebiosami! [5] »Niech chwalą imię Pańskie, albowiem On rozkazał, a stworzone były. [6] »I postawił je na zawsze i na wieki, dał im ustawę, której nie przekroczą. [7] »Chwalcie Pana z ziemi wy, olbrzymy morskie i wszystkie głębiny! [8] »Ogniu i gradzie, śniegu i mgło, ty wichrze, wykonujący rozkaz Jego; [9] »Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry; [10] »Dzikie zwierzęta i wszystko bydło; płazy i ptastwo skrzydlate; [11] »Królowie ziemscy i wszystkie narodowości; książęta i wszyscy sędziowie ziemi; [12] »Młodzieńcy, również i panny; starcy wraz z młodymi: [13] »Niech chwalą imię Pańskie; albowiem wielce wywyższone jest imię Jego, ono samo, a majestat Jego nad ziemią i niebem. [14] »I On wywyższył róg ludu Swego, na chwałę wszystkim pobożnym Jego, dzieciom Izraela, ludowi, który jest Mu bliski. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl