Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida. DO Ciebie, Panie, podnoszę duszę moją. [2] »Boże mój, Tobie ufam. Niech nie będę zawstydzony, aby się nie weselili wrogowie moi nade mną. [3] »Albowiem nikt z tych, co na Ciebie ufnie oczekują, nie będzie zawstydzony; lecz zawstydzeni będą ci, którzy postępują wiarołomnie bez przyczyny. [4] »Panie, oznajmij mi drogi Twoje i naucz mię ścieżek Twoich! [5] »Prowadź mię w prawdzie Twojej i nauczaj mnie; bo Ty jesteś Bogiem zbawienia mojego; Ciebie oczekuję z ufnością przez cały dzień. [6] »Wspomnij, Panie, o zmiłowaniu Twojem i o dobrotliwości Twojej, które są odwieczne. [7] »Nie wspominaj grzechów młodości mojej ani moich występków; ale wspomnij o mnie według Swojej łaskawości, dla dobroci Swojej, Panie! [8] »Dobry i prawy jest Pan; dlatego wskazuje grzesznikom drogę; [9] »Prowadzi pokornych w prawości i naucza pokornych Swej drogi. [10] »Wszystkie ścieżki Pańskie są dobrocią i prawdą dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i świadectw Jego. [11] »Dla imienia Swego, Panie, odpuść nieprawość moją, bo wielka jest. [12] »Któż więc jest mężem, co się Pana boi? Wskaże mu drogę, którą ma wybrać. [13] »Dusza jego zamieszkiwać będzie w dobrem, a nasienie jego posiadać będzie ziemię. [14] »Pan utrzymuje przyjaźń z tymi, którzy się Go boją, i przymierze Swoje oznajmuje im. [15] »Oczy moje stale zwrócone są na Pana, albowiem On wywiedzie z sieci nogi moje. [16] »Zwróć się ku mnie i bądź mi łaskaw; bo jestem samotny i nędzny, [17] »Udręki serca mojego rozmnożyły się; wywiedź mnie z ucisków moich. [18] »Spojrzyj na nędzę moją i utrudzenie moje, i odpuść wszystkie moje grzechy. [19] »Spojrzyj na wrogów moich, że ich tak wielu i jak srogo mnie nienawidzą. [20] »Zachowaj duszę moją i wybaw mię; nie daj mi być zawstydzonym, bo Tobie ufam. [21] »Nienaganność i prawość niech mnie strzegą, bo ufnie oczekuję Ciebie. [22] »Boże, ocal Izraela ze wszystkich jego uciśnień. 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl