Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 27
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida. PAN jest światłem mojem i zbawieniem mojem; kogóżbym się miał bać? Pan jest siłą życia mego; kogóżbym się miał przerazić? [2] »Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, gnębiciele i wrogowie, aby pożreć ciało moje, potkną się i upadną. [3] »Choćby rozłożyło się naprzeciw mnie wojsko, nie ulęknie się jednak serce moje; choćby przeciw mnie powstała wojna, to i wtedy będę pełen nadziei. [4] »O jedno proszę Pana, do tego dążę: abym mógł mieszkać w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego, abym przypatrywał się łasce Pańskiej i zgłębiał Go w świątyni Jego. [5] »Bo On schroni mnie w dzień zły w przybytku Swoim, schroni mnie w skrytości namiotu Swego i na skałę wywyższy mnie. [6] »A tak wywyższona będzie głowa moja nad wrogami mymi, którzy są wokoło mnie; i wtedy będę ofiarował w namiocie Jego ofiary pochwalne, będę śpiewał i wysławiał Pana psalmami. [7] »Usłysz, Panie; głośno wołam do Ciebie; bądź mi łaskaw i wysłuchaj mnie! [8] »Serce moje przypomina Tobie słowa Twoje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto szukam, Panie, oblicza Twego. [9] »Nie ukrywaj oblicza Swego przede mną i nie odrzucaj w gniewie sługi Swego; bowiem Tyś był mi pomocą. Nie pozostawiaj mię i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! [10] »Bo ojciec mój i matka moja opuścili mnie; wszakże Pan mnie przyjmuje. [11] »Naucz mię, Panie, drogi Swojej i prowadź mnie ścieżką prostą dla wrogów moich. [12] »Nie wydawaj mnie na pastwę gnębicieli moich; albowiem powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, co zioną gwałtem. [13] »Wierzę jednak niezłomnie, że oglądać będę dobroć Pańską w ziemi żyjących. [14] »Ufnie oczekuj Pana! Bądź dobrej myśli i serca odważnego, a ufnie oczekuj Pana. 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl