Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 28
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida. DO Ciebie, Panie, wołam; opoko moja, nie odwróć się ode mnie w milczeniu, abym jeśli w milczeniu trwać będziesz, nie upodobnił się do zstępujących do grobu! [2] »Usłysz głos błagania mojego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce moje do miejsca najświętszego świątyni Twojej. [3] »Nie porwij mię z bezbożnymi i z przestępcami, którzy mówią z bliźnimi swoimi przyjaźnie, a zło jest w sercach ich. [4] »Oddaj im według postępowania ich i według złości uczynków ich; oddaj im według dzieła rąk ich, odpłać im według ich zasługi! [5] »Albowiem nie zważają na uczynki Pańskie, ani na dzieło rąk Jego; dlatego ich zniszczy i nie odbuduje! [6] »Niech będzie uwielbiony Pan, albowiem usłyszał głos błagania mego. [7] »Pan jest siłą moją i tarczą moją; Jemu ufało serce moje, i doznałem pomocy; w Nim weseli się serce moje, a pieśnią moją uwielbiać Go będę. [8] »Pan jest siłą ich, i zbawiennem schronieniem pomazańca Swego. [9] »Wybaw lud Swój i pobłogosław dziedzictwu Swemu, paś ich i noś ich aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl