Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. ODDAWAJCIE Panu, synowie Boży, oddawajcie Panu chwałę i moc! [2] »Oddawajcie Panu chwałę imienia Jego; módlcie się do Pana w ozdobie świętobliwości! [3] »Głos Pański jest nad wodami, Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi. [4] »Głos Pański jest potężny; głos Pański jest majestatyczny. [5] »Głos Pański łamie cedry, tak, Pan łamie cedry libańskie [6] »I czyni, że skaczą jak cielęta; Liban i Syrjon jak młody bawół. [7] »Głos Pański krzesze płomienie ogniste; [8] »Głos Pański wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kades; [9] »Na głos Pański rodzą łanie i obnażają się lasy; a w świątyni Jego wszyscy oddają Mu cześć. [10] »Pan tronował nad potopem, i tak tronować będzie jako król na wieki. [11] »Pan da moc ludowi Swemu; Pan będzie błogosławił ludowi Swemu w pokoju. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl