Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 40
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (40:2) Tęsknie wyczekiwałem Pana: a skłonił się ku mnie i usłyszał wołanie moje, [2] »(40:3) I wyciągnął mnie z dołu zatracenia i błotnistego trzęsawiska, i postawił nogi moje na skale, utwierdził kroki moje; [3] »(40:4) I włożył mi w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną Bogu naszemu. Wielu to ujrzy, i ulękną się i zaufają Panu. [4] »(40:5) Szczęsny mąż, który w Panu ma ucieczkę swoją, a nie zwraca się do dumnych i do tych, co zbaczają ku kłamstwu. [5] »(40:6) Panie, Boże mój, liczne są cuda Twoje, któreś uczynił, i zamiary, któreś względem nas okazał; Tobie niema podobnego! Chciałbym je rozgłosić i o nich mówić, jednak jest ich za wiele, aby je zliczyć. [6] »(40:7) Ofiar śniednych i suchych nie pragniesz; ale uszy mi ukształtowałeś. Ofiar całopalnych i za grzech nie żądałeś. [7] »(40:8) Wtedy rzekłem: Oto przychodzę; w zwoju książkowym napisano o mnie. [8] »(40:9) Wolę Twoją wykonać, Boże mój, pragnę, a zakon Twój jest w sercu mojem. [9] »(40:10) Obwieszczałem sprawiedliwość Twoją w zgromadzeniu wielkiem; oto nie hamowałem warg moich, sam to wiesz, Panie! [10] »(40:11) Sprawiedliwości Twojej nie skryłem w sercu mojem; o prawdzie Twojej i o zbawieniu Twojem mówiłem; nie taiłem dobroci Twojej i wierności Twojej przed wielkiem zgromadzeniem. [11] »(40:12) Ale Ty, Panie, nie powściągaj ode mnie zmiłowania Twego, dobroć Twoja i prawda Twoja niech mię zawsze strzegą. [12] »(40:13) Albowiem cierpienia bez liku otoczyły mnie; doścignęły mnie nieprawości moje, których objąć wzrokiem nie mogę; liczniejsze są niż włosy głowy mojej, a odwaga moja opuściła mnie. [13] »(40:14) Niech Ci się podoba, Panie, zbawić mnie; pośpiesz mi, Panie, ku pomocy! [14] »(40:15) Niech będą zawstydzeni i pokryci sromotą społem; którzy czyhają na życie moje, aby je zagarnąć; niechże się cofną i pohańbieni będą, którzy życzą mi nieszczęścia! [15] »(40:16) Niech będą przerażeni z pohańbienia własnego, którzy mówią o mnie: Ha, ha, Ha, ha! [16] »(40:17) Dozwól radować się i weselić w Tobie wszystkim, którzy Cię szukają; którzy miłują zbawienie Twoje, niech zawsze mówią: Wywyższony jest Pan! [17] »(40:18) Choć jestem nędzny i ubogi, Pan o mnie pamięta. Pomocą moją i zbawicielem moim jesteś Ty; Boże mój, nie zwlekaj! 
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl