Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Według "Lilij". Dawida. (69:2) Wybaw mię, o Boże! Bo wody sięgają do duszy mojej. [2] »(69:3) Zapadam w głębokie trzęsawisko, w którem niema dna; popadłem w głębiny wód, a nawałność zalewa mię. [3] »(69:4) Zmęczony jestem wołaniem, zapalenie jest w gardle mojem; zaćmiły się oczy moje z oczekiwania Boga mojego. [4] »(69:5) Nienawidzących mnie bez przyczyny jest więcej niż włosów na głowie mojej; liczni są, którzy mnie chcą wytracić, którzy bez powodu mnie napastują. Czego nie zrabowałem, mam wtedy zwrócić. [5] »(69:6) Boże, Ty znasz nierozsądek mój, a wykroczenia moje nie są skryte przed Tobą. [6] »(69:7) Niech nie będą zawstydzeni przeze mnie, którzy ufnie Ciebie oczekują, Panie, Panie zastępów! Niech nie będą pohańbieni przeze mnie, którzy szukają Ciebie, Boże Izraela! [7] »(69:8) Bo dla Ciebie ponoszę hańbę, i wstyd pokrywa oblicze moje. [8] »(69:9) Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. [9] »(69:10) Bo gorliwość o dom Twój strawiła mię, a obelgi tych, którzy lżą Ciebie, spadły na mnie. [10] »(69:11) Płakałem i trwała w poście dusza moja, a za to byłem zelżony; [11] »(69:12) Gdy odziałem się w wór, stałem się dla nich przysłowiem. [12] »(69:13) Którzy przesiadują w bramie, gadają o mnie, a pijacy śpiewają o mnie przy grze na strunach. [13] »(69:14) Ale ja modlę się do Ciebie, Panie; czasu dogodnego, Boże, dla wielkiej dobroci Swojej, wysłuchaj mię według prawdy zbawienia Twego! [14] »(69:15) Wyciągnij mię z trzęsawiska, abym nie zatonął; niech będę wybawiony od nienawidzących mnie i z głębin wód, [15] »(69:16) Aby mnie strumienie wód nie zatopiły i nie pochłonęła mię głębia, i nie dopuść, aby dół zamknął nade mną paszczę swoją. [16] »(69:17) Wysłuchaj mię, Panie, bo dobra jest dobroć Twoja; zwróć się ku mnie dla wielkiego zmiłowania Swego! [17] »(69:18) I nie skrywaj oblicza Twego od sługi Swego! bo jestem gnębiony; pośpiesznie wysłuchaj mię! [18] »(69:19) Zbliż się do duszy mojej, ocal ją; dla wrogów moich ocal mię! [19] »(69:20) Ty wiesz o pohańbieniu mojem, o obeldze mojej i o wstydzie moim; gnębiciele moi są wszyscy przed Tobą. [20] »(69:21) Pohańbienie złamało mi serce, że zaniemogłem; oczekiwałem współczucia, ale napróżno, i na pocieszycieli, ale żadnych nie znalazłem. [21] »(69:22) Dali mi żółć za pokarm i napoili mię octem w pragnieniu mojem. [22] »(69:23) Niech stół przed nimi stanie się sidłem, pułapką dla beztroskich! [23] »(69:24) Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawsze chwieją. [24] »(69:25) Wylej na nich zapalczywość Swoją, a żar gniewu Twego niech ich dosięgnie! [25] »(69:26) Opustoszone niech będzie mieszkanie ich, w namiotach ich niech nie będzie mieszkańca! [26] »(69:27) Bo prześladują Tego, którego Tyś poraził, a o bólu poranionych Twoich opowiadają. [27] »(69:28) Dodaj nieprawość do nieprawości ich i nie dozwól im dojść do sprawiedliwości przed Tobą! [28] »(69:29) Niech będą wymazani z księgi żywota i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi! [29] »(69:30) Ale ja jestem nędzny i cierpię; wybawienie Twoje, o Boże, niechaj mię uczyni bezpiecznym. [30] »(69:31) Będę wysławiał imię Boże w pieśni i wywyższał Go z dziękczynieniem. [31] »(69:32) Będzie to Panu milsze niż wół, niż byk rogaty z rozdwojonemi kopytami. [32] »(69:33) Gdy ujrzą to pokorni, rozradują się; wy, którzy szukacie Boga, niech serce wasze ożyje, [33] »(69:34) Bo Pan słucha ubogich, a więźniami swymi nie gardzi. [34] »(69:35) Niech Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co się w nich roi, [35] »(69:36) Albowiem Bóg wybawi Syjon i zbuduje miasta Judzkie; i mieszkać tam będą i posiadać je, [36] »(69:37) I nasienie sług Jego odziedziczy ją; a którzy miłują imię Jego, będą w niej mieszkali. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl