Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 79
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. BOŻE! wtargnęły narody w dziedzictwo Twoje; splugawiły świątynię Twoją świętą, obróciły Jerozolimę w gruzy. [2] »Oddały na pokarm trupy sług Twoich ptastwu niebieskiemu, ciała pobożnych Twoich dzikim zwierzętom ziemskim; [3] »Rozlały krew ich jak wodę wokół Jerozolimy, a nikt ich nie pogrzebał. [4] »Staliśmy się pohańbieniem sąsiadom naszym, szyderstwem i obelgą tym, którzy nas otaczają. [5] »Dopóki, Panie, gniewać się będziesz bez ustanku, a pałać będzie gorliwość Twoja jak ogień? [6] »Wylej zapalczywość Swoją na narody, które Cię nie znają, i na królestwa, które imienia Twego nie wzywają! [7] »Albowiem one pożarły Jakóba, a mieszkanie Jego spustoszyły. [8] »Nie poczytaj nam nieprawości przodków naszych; pośpiesznie niech spotka nas Twoje zmiłowanie; bo bardzośmy osłabli. [9] »Pomóż nam Ty, Boże zbawienia naszego, dla czci imienia Twego i wybaw nas, a przebacz nam grzechy nasze dla imienia Twego! [10] »Dlaczego mają mówić narody: "Gdzież więc jest Bóg ich?" Niech oznajmiona będzie wśród narodów przed oczyma naszemi pomsta za przelaną krew sług Twoich! [11] »Niech przyjdzie przed Ciebie wzdychanie więźniów; wielkością ramienia Swego pozostaw przy życiu tych, którzy są na śmierć wydani, [12] »A oddaj sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze hańbę ich, którą oni z Ciebie, Panie, szydzili! [13] »My zaś, lud Twój i trzoda pastwiska Twego, chcemy dziękować Ci na wieki, a opowiadać chwałę Twoją od pokolenia do pokolenia. 
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl