Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 87
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »SYNÓW Koracha. Psalm. Pieśń. Ugruntowanie jego leży na górach świętych; [2] »Pan miłuje bramy Syjonu więcej niż wszystkie mieszkania Jakóba. [3] »Wspaniałe rzeczy są o tobie powiedziane, ty, miasto Boże! Sela. [4] »Wspomnę Rahabę (Egipt) i Babilon u tych, którzy mię znają; Filistea i Tyr wraz z Etjopją: ten się tam urodził. [5] »Lecz o Syjonie powiedziane będzie: "Ten i ów urodził się w nim"; i Najwyższy, On wzmocni go. [6] »Pan wymieni przy spisywaniu ludów: "Ten się tam urodził". Sela. [7] »I śpiewają przy pląsach: "Wszystkie źródła moje są w Tobie!" 
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl